وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

وکیل قراردادهای ملک در ونک

وکیل قراردادهای ملک در ونک


با معرفی وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران منطقه یافت آباد همراه شماییم.

مجتمع قضایی مشتمل بر دادگاههای کیفری دو و شعب دادگاه حقوقی جنوب غرب تهران، به مجتمع قضایی شهید مطهری یافت آباد معروف است.

این مجتمع قضایی تعدادی شعب حقوقی جهت رسیدگی به دعاوی ملکی، تجاری، مطالبه وجه و سایر دعاوی حقوقی دارد.

تعدادی از شعب دادگاه کیفری دو تهران نیز در این مجتمع مستقر شده اند.

دادسرای ناحیه 18 یافت آباد تهران نیز در ساختمان این مجتمع قضایی واقع شده است.

خانی آباد، یافت آباد، شهرک ولیعصر، منطقه 2، خلیج، مهر آباد، منطقه نه تهران، هجده و هفده و ده برای پیگیری دعاوی حقوقی باید به این مجتمع قضایی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

دستورم وقت در دعاوی کیفری و حقوقی چیست؟

روند اجرایی پرونده حقوقی در جنوب تهران چگونه است؟

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار چه هزینه ای دارد؟

نحوه جستجوی وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران چگونه است؟

برای تقدیم دادخواست تقسیم ارث چه مقدماتی لازم است؟

✅ارکان دادرسی فوری

دادرسی_فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.

در این‌گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد.

اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید  بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود.

ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است،

همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره.

وظیفه متقاضی دستور موقت ارایه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند.

شخصی که از دستور موقت استفاده می‌کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند.

این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می‌کند، ارزیابی می‌شود.

قدمت وضعیت اعلام‌شده نمی‌تواند عدم فوریت را مفروض کند.

اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام‌شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که دستور موقت را بی‌اثر جلوه می‌دهد (آنچه نباید بشود، شده است) یا غیر لازم نشان می‌دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

🔹تشخیص فوریت

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست، با دادگاهی است که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

قانون ملاکی برای فوریت ارایه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را تشخیص دهد.

دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب‌الوقوع است وارد خواهد شد.

در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود.

متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلایل و شواهد و قرائنی که خواهان ارایه می‌دهد، درجه فوریت را مشخص می‌کند.

دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست‌کننده و نیز پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است.

اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می‌توان رسیدگی کرد.

وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

🔹درخواست توسط ذی‌نفع

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذی نفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید شود و به امضای درخواست‌کننده برسد.

درخواست دستور موقت حقی برای خواهان است تا وی بر اساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند.

دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

هرچند رویه این است که درخواست‌های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می‌گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می‌شود.

درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛

بلکه بعد از طرح دعوی نیز می‌توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود.

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و نیاز به برگ جداگانه نیست.

اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت‌مجلس دفتر رییس حوزه قضایی (دفتر کل) است.

⏳سئوال درباره عدم انجام تعهدات فروشنده اتومبیل

🔻بنده مدت دوسال و نیم پیش سواری پرایدی را به شخصی فروخته و خریدار تعویض پلاك انجام داده و سند را هم به نام خود زده است. اكنون بعد از گذشت این مدت شاكی بر این است كه اتاق ماشین  تعویضی بوده است.  با توجه به اینكه اینجانب ماشین رابه مدت چهار روز قبل از اخذ قولنامه در اختیار خریدار قرار داده تا از همه لحاظ ماشین را چك كرده ودر مورد خرید فكر كامل كند.

لطفا من را راهنمایی نمایید.

💡پاسخ:

🔹چنانچه در قرارداد فی مابین امکان فسخ(خیارات) ساقط شده باشد، طرح دعوی از سوی خریدار ممکن نبوده، بجز دعوای تدلیس که مربوط به فریب درمعامله است؛ بدین معنا که شما تعمدا عیبی را به جهت فریب خریدار از وی پوشانده باشید؛ به نحوی که هیچ شخص متعارفی متوجه امر نشود. بنابراین خریدار می‌تواند با طرح دعوا و اثبات تعویضی بودن اتاق و اینکه شما آن را در حین معامله مخفی کرده‌اید و نیز اثبات اینکه خودش بتازگی متوجه این امر شده(زیرا فسخ معامله بدلیل فریب، در زمره مواردی است که مشمول مرور زمان می‌شود.) موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کند.

ابطال علامت تجاری

تشابه در علامت تجارتی

✅ چکیده:

افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.

✅رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- خانم ف.م. 2- خانم س.الف با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت 1- خانم ژ.الف. 2- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 0171 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید‌نظر‌خواهی کرده است.

بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال علامت تجاری … به شماره ثبت … مورخ 17/11/90 وضع استفاده از علامت … به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر آنان و آراء قطعیت یافته، اجمالاً با این استدلال که الحاق کلمه … به … مانع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌باشد و محل استقرار فعالیت(آرایشگاه) طرفین متفاوت است، غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی (حکم به بطلان دعوی صحیح است) صادر شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علامت … و تجدیدنظرخوانده به تاریخ مؤخر علامت … را به ثبت رسانده و هر علامت برای خدمات آرایشگاه زنانه و فعالیت طرفین در همان زمینه می‌باشد و از آنجا که ملاک اصلی در تشابه دو علامت، اشتباه مشتریان طرفین می‌باشد؛

وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

اختلاف در استفاده از نام مشابه آرایشگاه زنانه

دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا کارشناس منتخب با انجام تحقیقات میدانی از مشتریان دو آرایشگاه در این خصوص که اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت و استفاده از علامت … باعث اشتباه و گمراهی مشتریان می‌گردد یا خیر؟ اعلام نظر نماید.

که مطابق نظریه کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره کارشناسان که مخالفت نظریه آنان با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده، شباهت دو علامت که جهت معرفی و عرضه خدمات یکسان می‌باشد در حدی است که می‌تواند موجبات اشتباه مشتریان خدمات مذکور که عامه بانوان هستند، حداقل در اولین مراجعه و قبل از کسب تجربه نسبت به کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده فراهم آورد.

اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد.

زیرا با توجه به صدور حکم قطعی به ابطال … و محکومیت تجدید‌نظر‌خوانده به منع استفاده از علامت …، ثبت مؤخر علامت … در جریان رسیدگی به دعوی سابق به لحاظ تشابه دو علامت و مشترک بودن فعالیت طرفین و گمراهی مشتریان آنان، با حق مکتسب تجدیدنظرخواهان‌ها مغایر بوده و قابل حمایت نمی‌باشد.

فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال مذکور، ادعای خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال علامت تجاری … و الزام خوانده به منع استفاده از علامت مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

  ⏳سوال درباره سهم الارث از وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

پدر بنده در سال 90 فوت شدند و در آن زمان وراث پدر بزرگ دو برادر،خواهر و همسر بودند.

بعد از یک سال پدر بزرگ بنده نیز فوت شد، با وجود اینکه او سهم الارث خود را هبه کرده بود باز هم یکی از برادر های پدرم شاکی شده و این پرونده 5 سال است در جریان است.

حال بنده نیاز به فروش یکی از اموال را دارم.

آیا این امکان پذیر است؟

آیا زمان ابلاغ شده توسط دادگاه قابل تغییر است؟

💡پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین مجتمع قضایی مطهری تهران

هرگونه نقل و انتقال نسبت به أموال مرحوم منوط به ارائه گواهی حصر وراثت و متعاقبا مدارك و مستنداتی مبنی بر انصراف پدر بزرگ از ماترك می باشد تا پیش از قطعیت و تعیین تكلیف نسبت به سهم پدر بزرگتان می توانید نسبت به انتقال سهم مشاعی خود با كسر سهم یك ششم پدربزرگ اقدام نمایید؛ چه آنكه مطابق ماده 583 قانون مدنی هریك ازشركاء می تواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئا یا كلا به شخص ثالثی منتقل كند.

این زمان قابل تغییر نمی باشد؛ لکن تحت شرایطی تمدید(با توافق طرفین) یا تجدید جلسه(توسط دادگاه) قابل

✅منظور از سابقہ محڪومیت ڪیفری موثر همان محڪومیت های ۹ گانه می باشد که وجود آنها مانع تعلیق اجرای مجازات می باشد و اما وجود سابقہ محکومیت کیفری غیرموثر مانع تعلیق نیست

🔥تعلیق و تعویق هر دو قرار هستند نه حڪم.

🔥مدت تعلیق ۱ تا ٥ سال و مدت تعویق ٦ ماه تا ۲ سال میباشد

🔥تعلیق و تعویق هر دو از اختیارات دادگاه می باشند

🔥فقط شلاق حدی است که تا دوسال پس از اجرای حکم ، محرومیت از حقوق اجتماعی ایجاد میکند و شلاق تعزیری محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد.

🔥ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد (۱۰۰ ضربه شلاق) است. یعنی ۹۹ضربه و…

🔥مجازات تبعی فقط در جرایم عمدی وجود دارد و در مقابل مجازات اصلی و مجازات تکمیلی هم در جرائم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی وجود دارد

🔥مجازات تکمیلی در کنار محکومیت به حدود ، قصاص و تعزیر تا درجہ شش ممکن است اعمال شود

🔥شلاق تعزیری مجازات تبعی ندارد

🔥حبس درجه ۱_۲_۳ و٤  سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی دارد.

وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

آدرس مراجعمقالات حقوقی

وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *