شهادت در پرونده‌های کیفری

وکیل تخصصی کیفری تهران

امروز با موضوع وکیل تخصصی کیفری تهران با شما هستیم. شرایط و موانع شهادت در پرونده‌های کیفری برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود. برای آگاهی بیشتر از شرایط مطلب زیر را ... ادامه مطلب