ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری


حتما تا به حال نام ثبت علامت تجاری به سمعتان رسیده است.

به راستی علامت تجاری چیست؟
ثبت علامت تجاری چه مزایای حقوقی دارد؟
مواردی که علامت تجارتی قابل تملک نیست؟
شرایط قانونی برای تملک علامت تجارتی و الزام به ثبت علامت تجارتی چیست؟
ثبت مالکیت علامت تجارتی در صورت تعدد متقاضی چگونه است؟
الزام به ثبت علامت تجارتی چگونه است؟

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به ثبت علامت تجارتی کجاست؟ پاسخ تمام این سوالات در این مقاله گنجانده شده است.

وکیل خوب در یوسف آباد

الزام به ثبت علامت تجارتی، از دعاوی حقوقی است. با گذشت زمان و گسترش معاملات و توسعه مصادیق و امثال آن، مصداق اموالی که مورد داد و ستد و تجارت قرار می‌گرفت، بیشتر شد و در کنار اموال مادی، اموالی ارزشمند گردید که وجود غیر مادی داشته و در واقع، ملموس و عینی نبودند ولی عرف تجارتی کم کم این گونه از اموال را موجود، و دارای ارزش تلقی کردند. در نتیجه قابل مبادله و انتقال شدند و مالک، نسبت به آن حق مالکیت پیدا کرد.

اموالی که به صورت غیرمادی قابل تملک هستند در حوزه مالکیت معنوی و حقوق مالکیت فکری، قرار دارند. این اموال ناشی از علم و دانش و محصول فکر و نبوغ آدمی است و همچنین می‌تواند در نتیجه فعالیت انسان در زمینه ی خاص تجارتی و یا غیر تجارتی برای وی ایجاد گردد که برای سازنده و ایجاد کننده ان حق مالکیت ایجاد می‌کند.

وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

مشاوره حقوقی جعل و استفاده از سند مجعول

در عالم تجارت، افرادی که به تجارت و یا امور و فعالیتهای مادی اشتغال دارند، ممکن است که برای فعالیت و عمل خود، علامتی را برای شناسایی حرفه خود به دیگران معرفی کنند و به فعالیت خود اختصاص دهند که به عنوان علامت تجاری شناخته می‌شود.

علامت تجاری

اشخاصی که در حوزه امور تجارتی مشغول هستند، در صورتی که فعالیت خود را بخواهند به سایر اشخاص معرفی کنند (که این افراد غالبا مشتریان دائمی و یا اشخاص حقوقی که با آن‌ها در داد و ستد هستند، می‌باشند)، برای شناسایی خود به دیگران از علامت و یا شکل خاصی استفاده می‌کنند که علامت تجارتی محسوب می‌شود، و باعث تمایز کالا و یا خدمات شخص حقیقی و یا حقوقی از سایر اشخاص میگردد و جزء اموال معنوی محسوب می‌شود و متعلق به صاحب و استفاده کننده ان می‌باشد. مالکیت علامت تجارتی، حق انحصاری است که برای دارنده آن می باشد و در این صورت متعلق به کسی است که به ثبت رسانده باشد.

شرایط قانونی برای تملک علامت تجاری

در صورتی که استفاده کننده از علامت تجارتی قصد داشته باشد که مالک علامت مورد استفاده باشد در این صورت باید با ارسال اظهارنامه تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نیاز، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند که در نتیجه اداره مالکیت صنعتی شرایط مذکور را بررسی می‌کند و در نتیجه در صورتی که منعی برای ثبت وجود نداشته باشد اقدام به ثبت می‌کند.

همه چیز در مورد ورشکستگی

شرایطی را که مرجع ثبت برای ثبت علامت تجارتی لازم می‌داند در زیر می‌خوانیم:

همه چیز در مورد سفته

الف) علامت تجارتی مورد برای کالا و یا خدمات مورد نظر باعث تمایز از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی گردد.
ب) از عین یا علامت تجارتی مشابه به علامت تجارتی مورد نظر برای ثبت در موسسه دیگر که مرتبط با آن موسسه می باشد استفاده و به نام مالک ان ثبت نشده باشد.
ت) علامت تجارتی مورد تقاضا برای ثبت، مشابهتی با علامتی نداشته باشد که موجب گمراهی و یا فریب گردد.
ث) دعوایی مبنی بر غیر قابل ثبت بودن علامت تجارتی، از زمان ارسال اظهار نامه برای ثبت و تا زمان پذیرش تقاضای ثبت صورت نگرفته باشد و یا دعوی منتهی به تصمیم گیری مرجع ثبت مبنی بر عدم امکان ثبت علامت تجارتی نشده باشد.
ج) عین یا علامت مورد نظر قبلا به موجب حق تقدم، با ارسال اظهارنامه تقاضای ثبت آن نشده باشد.

ثبت مالکیت علامت تجارتی در صورت تعدد متقاضی

در صورتی که برای یک نوع از علامت تجارتی چند نفر به طور جداگانه تقاضای ثبت به موجب اظهار نامه بدهند، درخواست شخصی پذیرفته خواهد شد که تاریخ ارسال اظهارنامه او مقدم بوده باشد و به این صورت دارای حق تقدم در ثبت خواهد بود و در صورت وجود سایر شرایط لازم، مالکیت علامت تجارتی برای او ثبت خواهد شد.

در کدام موارد علامت تجارتی قابل تملک نیست؟

برای اینکه علامت تجارتی شخص، متعلق به او و دارای حق مالکیت باشد و بتواند از حقوق انحصاری متعلق به آن استفاده کند، باید تقاضای ثبت آن را بدهد و این تقاضای ثبت در مواردی به دلیل شرایطی که علامت تجارتی ندارد، قابل ثبت نمی‌باشد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

  1. نتواند کالا‌ها یا خدمات یک موسسه را از کالا‌ها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
  2. خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
  3. مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدا جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
  4. استفاده از عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم‌، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور یا نشان سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و خارجی، مگر در صورت اجازه صاحبان علایم و یا مقام صلاحیت دار سازمان‌ها و نهادها.
  5. استفاده از عین یا مانند علامت و یا نشانه و یا ترجمه یک علامت تجارتی به طرز گمراه کننده ای که برای همان کالا و یا خدمات که علامت متعلق به یک موسسه دیگر در ایران می‌باشد.
  6. عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت ان به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
  7. عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای‌‌ همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی

الزام به ثبت علامت تجاری

پس از ارسال اظهارنامه به جهت پذیرش تقاضای ثبت علامت تجارتی به اداره مالکیت صنعتی، مرجع ثبت در صورت احراز شرایط، ملزم به ثبت علامت تجارتی می‌باشد.

در صورتی که مرجع ثبت علامت تجارتی را به هر دلیلی قابل ثبت نداند و یا شخص دیگری به موجب اینکه مدعی حق تقدم در ثبت می باشد و ادعای او پذیرفته شود و یا اینکه علامت تجارتی مورد نظر شرایط لازم برای ثبت را نداشته باشد، اقدام به رد تقاضای ثبت علامت تجارتی می کند که در این صورت، می‌تواند در مدت سی روز از تصمیم مرجع ثبت، مبنی بر رد تقاضای ثبت به مرجع کنوانسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، الزام به ثبت علامت تجاری را بخواهد.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

در صورت احراز صحت ادعای متقاضی ثبت و پذیرش ادله او و همچنین محق بودن وی در تقاضای ثبت، حکم به الزام به ثبت علامت تجارتی صادر می‌شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به ثبت علامت تجارتی

در صورت اعتراض شخص به تقاضای ثبت علامت تجارتی و یا شخص متقاضی ثبت به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد تقاضای ثبت به جهت مالکیت علامت تجارتی، دعوی او یک دعوی غیر مالی خواهد بود. کنوانسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی صالح به رسیدگی می‌باشد.

وکیل مجتمع قضایی مطهری تهران

در صورتی که شخصی از علامت تجاری متعلق به شخص دیگر بدون اجازه و که به موجب اظهارنامه، مالکیت آن برای او ثبت گردیده است و یا شبیه به آن علامت که موجب گمراهی می‌شود، استفاده کند مالک علامت تجارتی می‌تواند به دادگاه محل شخص حقیقی و یا حقوقی که از علامت تجارتی، استفاده کرده شکایت کند و در صورت ورود خسارت، مطالبه ضرر و زیان نماید. دعوی مورد نظر یک دعوی مالی می‌باشد.

وکیل متخصص اقتصادی

در زمینه ثبت علامت تجاری با وکیل متخصص در امور تجاری مشورت نمایید. موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز در زمینه علامت تجاری دارای خدمات مشاوره است، در صورت نیاز با موسسه تماس حاصل فرمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *