وکیل جرایم اقتصادی و مالی

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

وکیل جرایم اقتصادی و مالی


امروز با موضوع وکیل جرایم اقتصادی و مالی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است.
شناخت همه جانبه این عوامل، از پیشنیازهای مبارزه جدی با فساد مالی است.

بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم اقتصاد، به 30 سال قبل باز می‌گردد، زمانی كه اقتصاددانان موضوع رانتجویی را مطرح كردند و فعالیتهای رانتجویی غیرقانونی، فساد مالی نامیده شد.از نظر تانزی، عوامل مؤثری بر فساد مالی در بخش دولتی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند.

چه عواملی مستقیما بر جرایم اقتصادی و فساد مالی تاثیر دارند؟

عواملی كه به طور مستقیم در بروز فساد مالی نقش دارند، عبارتند از: مقررات و اختیارات دولت، مقررات مالیاتی، تصمیم‌گیری‌های مربوط به مخارج دولت، عرضه كالا و خدمات در زیر قیمتهای بازار، و تصمیم هایی كه در جهت مصلحت و تأمین مالی احزاب باشد. عواملی كه به طور غیرمستقیم بر فساد مالی مؤثرند شامل كیفیت بروكراسی، سطح دستمزدهای بخش عمومی، نظام مجازات، كنترل های نهادی، شفافیت قواعد، قوانین و در مطالعه‌ای، علل اقتصادی فساد مالی در بخش فرآیندها، و الگوی رفتار رهبران می‌باشند.

هفت دلیل برگشت خوردن چک صیادی

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی، عوامل فساد دولتی را به این شرح برمی‌شمرد:

پرداخت‌هایی كه عرضه و تقاضا را برابر می‌كند.یعنی شكاف عرضه و تقاضا عاملی است كه در كاركنان و مسئولان دولتی انگیزه ایجاد میكند؛ پرداخت برای كسب امتیازهای بنگاه‌هایی كه قرار است خصوصی شوند؛ پرداخت برای خرید  اطلاعات یا نفوذ سیاسی؛ و پرداخت برای اثرگذاری بر تصمیمهای قضایی. فساد مالی در كشور ما (ایران) در زمان‌های گذشته به شدت شیوع داشت. مقام های كشوری و لشكری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پستهای دولتی با پرداخت رشوه‌های كلان خرید و فروش می‌ شد.

ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان پهلوی اول و دوم نیز به شدت رواج داشت،

به طوری كه به صورت مساله ای ملّی موضوعیت یافته بود و در آن زمان، دولت با فساد و در كنار فساد زندگی كرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دایمی و همزیستی مسالمت‌آمیز به سر برده است.

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

فساد مالی و اقتصادی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب چه تفاوتی دارد؟

شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، سهامداران عمدة بسیاری از شركت‌های داخلی یا واسطه معامله‌های بین المللی و شركت های خارجی بوده و از این راه رشوه‌های كلانی كسب می‌كردند. با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن فساد مالی دستگاه حاكمه، هر چند سال یك بار مبارزهی ملّی ضد فساد را در كشور به صورت شعار اعلام، و برخی از مقام های دولتی و غیردولتی دونپایه را به اتّهام فساد مالی و سوء استفاده محاكمه می كرد؛

وکیل دادسرای کارکنان دولت

اما به گفته مورخ روسی ایوانف این موارد  نمی‌توانست حجم گستردهی فعالیت‌های فساد آلود را كه رژیم پهلوی صورت می‌داد، از نظرها دور كنند و به حتم یكی از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی، تبعیض وفساد مالی گسترده در با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی خود به خود به حد‌اقل رسید؛ چرا كه داخل كشور بود.

عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولی متأسفانه رفته رفته ارزش های اوایل انقلاب كمرنگتر شد و ما امروزه نمونه هایی از مصادیق فساد مالی را در كشور میبینیم. آن چه امروزه تحت عناوین، محاكمه‌ی مفسدان مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در كشور به گوش می‌رسد می‌تواند به عزم ملّی خدشه وارد كند و از اعتماد عمومی بكاهد.

آن چه مقام رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران سه قوه گوشزد كرده، نمونهای از نگرانی وی و مقامهای كشوری درباره ی این معضل است.

 نكته اینجا است كه گاهی فعالیت‌های فاسد ممكن است به منظور ضربه زدن  به نظام اسلامی صورت گرفته،

از سوی عوامل خارجی هدایت شوند كه این امر بسیار خطرناكتر است و ما نمون‌های از این مورد را در سال 1370 در كشور شاهد بودیم.

به هرحال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم كوچك، برای كشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمیتوان حدی از آن را برای كشور تجویز كرد. مبارزهای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا كشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شودواز دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشكار شود.

اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

آزادی در تولید، توزیع و مصرف كالاها و خدمات، فقدان مقررات اضافی بر نیروی كار، اعتبار و تجارت، شفافیت در عملكرد و قوانین دولت، وجود پول سالم، دستگاه قضایی مستقل و آزادی مبادله و تجارت با خارجیان سبب كاهش تمامی گونههای فساد مالی از جمله رشوه، اگر افراد به راحتی بتوانند  اختلاس، اخاذی، تبعیضگرایی، قومگرایی و تقلب می‌گردد.

مراحل رسیدگی مالیاتی

مجوزهای لازم برای انجام كارهای اقتصادی خود را بگیرند، در شرایط رقابتی قرار داشته باشند، ودولت مكانیسم بازار را مختل نكرده باشد فساد مالی تا حد زیادی كاهش مییابد. عدم نیاز به ارتباط با كارمندان دولتی برای انجام كارها و یا فقدان قوانین و مقررات سختگیرانه سبب كاهش رشوه و تبعیضگرایی میگردد. تانزی معتقد است كه در بسیاری موارد، وجود فساد مالی در جایی كه محدودیت و مداخله دولت  مقررات باعث ایجاد فساد مالی می‌گردد.

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت در چه دادگاهی رسیدگی می شود؟

سبب ایجاد یك سود نامعقول میگردد، افزایش مییابد و همچنین ایجاد قدرت انحصاری برای كارمندان دولتی به منظور دادن مجوزهای مختلف به بخش خصوصی سبب میشود این كاركنان به آسانی از صدور مجوز امتناع كرده یا مدت زیادی كارفرمایان را معطل نگهدارند و تقاضای رشوه كنند. رزآكرمن معتقد است به هر ماموری منطقه نفوذ به طور مشخص شده‌ای را كه در كنترل انحصاری او باشد، نباید داد بلكه باید حوزه اختیارات او را رقابتی كرد. چنانكه اگر كار ارباب رجوع توسط مأموری به خوبی انجام نشد، بتواند به مامور دیگری رجوع كند.

زمانی كه تبانی مامورین دولتی مشكل باشد، رقابت میتواند سطح رشوه را به صفر برساند.

محدودیت آزادی در زمینه امور مالیاتی و گمركی و نرخ‌های مالیاتی بیش از حد، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت‌های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت‌های مختلف، فقدان شفافیت عمومی در عملكرد دولت، اختیارات خودسرانه گسترده وقدرت انحصاری مقامات دولتی سبب افزایش فساد مالی می‌گردد.

نمونه شکایت از بانک

نكته مهم در اینجا این است كه صرف اندازه و مداخله دولت نمیتواند عامل اثرگذاری در فساد مالی باشد،

برای مثال اگر چه در كشورهایی مانند سوئد و دانمارك و نروژ اندازه‌ی  دولت بسیار بزرگ است،

ولی میزان فساد مالی در این كشورها بسیار پایین است.

نكته اساسی اینجاست كه مداخله دولت هنگامی سبب افزایش فساد مالی می‌شود كه دولت در سازوكار بازار اختلال ایجاد كند و صف و بازار سیاه رواج پیدا كند.

محدودیت‌های تجاری، از دیگر عوامل مؤثر بر فساد مالی است كه در شاخص آزادی اقتصادی به روشنی به آن اشاره شده است.

اگر واردات كالاهای مهم مشروط به محدودیت زیادی باشد، مجوزهای لازم برای وارادات، بسیار با ارزش می‌شود.

لذا برخی واردكنندگان و دست اندكاران بازرگانی خارجی را به فساد مالی ترغیب می‌كنند.

از سوی دیگر، این محدودیت‌های تجاری، ریشه انحصاری در صنایع داخلی شده و صنعتگران داخلی برای ایجاد و حفظ آن انحصار، تعرفه‌های بالایی بر واردات تحمیل خواهند كرد. عامل دیگر مؤثر بر فساد مالی، وجود حقوق گمرگی است كه نتیجه آن قاچاق كالاهاست. از آنجا كه معمولاً گمرگ فرآیندی پرهزینه و پیچیده بر سر راه  واردات قانونی كالاست، سبب كاهش آزادی اقتصادی وافزایش فساد مالی می‌گردد.

گری بكر با توجه به تحلیل كلاسیك جلوگیری از جرم، معتقد است:

مجازات ها نقش مهمی در كاهش احتمال وقوع جرم دارد و افزایش مجازاتها باعث كاهش فساد مالی می شود.

بنابراین قوانین جزایی و كیفری، ساختار قانونی قوی، و وجود دادگاه‌های مستقل، عوامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی هستند،نبود شفافیت در قواعد و فرآیندها، زمینه‌های مساعدی برای فساد مالی ایجاد میكند.

همه چیز درباره اعسار

توجه به نوع و شدت مقررات اعتبار، كار و تجارت در شاخص  آزادی اقتصادی از دیگرمتغیرهای اثرگذار آزادی اقتصادی برفساد مالی است.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • سلام از من تحت عنوان اخذپورسانت و ارتشا شکایت شده، میخواستم بدونم که جرم اخذپورسانت با رشوه گرفتن چه فرقی داره؟

    • با سلام،در جرم ارتشا کارمند دولت در ازای مالی که از شخص میگیره در راستای وظایف قانونی که داره کاری را برای شخص رشوه دهنده انجام می‌دهد. اما در اخذ پورسانت کارمند به عنوان نماینده شرکت در انجام معامله مبلغی هم به عنوان پورسانت دریافت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *