دفتر وکالت فروش مال غیر

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

امروز با موضوع مشاوره حقوقی فروش مال غیر همراه شما هستیم. شخصی در مراجعه به دفتر وکالت محمدرضا مهری بهترین وکیل پرونده فروش مال غیر مدعی شد که به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه‌ای را امضا نموده است. اکنون دادگاه کیفری دو تهران نسبت به وی حکم محکومیت به عنوان ... ادامه مطلب