دفتر وکیل جرایم سایبری

وکیل تخصصی پرونده مزاحمت اینترنتی

وکیل تخصصی پرونده مزاحمت اینترنتی

امروز با معرفی وکیل تخصصی پرونده مزاحمت اینترنتی همراه شما هستیم. ایجاد مزاحمت از طریق دستگاههای مخابراتی که با عنوان مزاحمت تلفنی شناخته شد، با بروز فضاهای مجازی و امکان برقراری تماس از طریق اینترنت، در این بستر نیز قابلیت تحقق یافته است. مرجع قضایی دارای صلاحیت رسیدگی به مزاحمت ... ادامه مطلب