رای وحدت رویه پرداخت جریمه ساختمانی

رای وحدت رویه پرداخت جریمه تخلف ساختمانی

رای وحدت رویه پرداخت جریمه ساختمانی

امروز با بررسی رای وحدت رویه پرداخت جریمه ساختمانی همراه شما هستیم. در جدیدترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اگر حکم به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد صادر و اجرا شود، عوارض نیز جداگانه پرداخت خواهد شد. در صورتی که نیاز به وکیل ... ادامه مطلب