رفع توقیف از اموال بدهکاران مالیاتی

شکایت از مدیر مسئول روزنامه

فروش اموال منقول بدهکاران مالیاتی

امروز با بررسی نحوه فروش اموال منقول بدهکاران مالیاتی همراه شما هستیم. ماده۳۱ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و ... ادامه مطلب