سامانه شکایت از وکیل

شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی

شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی

با موضوع  شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی همراه شما هستیم. مرجع رسیدگی به شکایت انتظامی موکل از وکیل دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری است. اما معمولا قبل از طرح و ثبت شکایت در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری موضوع جهت صلح و سازش ارجاع می شود. عمده شکایت موکلین ... ادامه مطلب