سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

Rate this post امروز با موضوع سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص با شما هستیم. اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه‌دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست. ?تاریخ رای نهایی: 1392/02/28 ?شماره رای نهایی: ... ادامه مطلب