سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

امروز با موضوع سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص با شما هستیم. اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه‌دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست. ?تاریخ رای نهایی: 1392/02/28 ?شماره رای نهایی: 9209970223200252 رای بدوی ... ادامه مطلب