سوء استفاده متولی از وقف

خیار غبن چیست؟

وکیل وقف شمال تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل وقف شمال تهران با شما هستیم. پرسش: اداره‌ی مال موقوفه بر عهده‌ی چه کسی است؟ متولی کیست؟ پاسخ: در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال موقوفه، تولیت و به کسی که اداره‌ی مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود. متولی مال موقوفه که ... ادامه مطلب