سوء استفاده متولی از وقف

خیار غبن چیست؟

وکیل وقف شمال تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل وقف شمال تهران با شما هستیم. پرسش: اداره‌ی مال موقوفه بر عهده‌ی چه کسی است؟ متولی کیست؟ پاسخ: در اصطلاح ... مطالعه مقاله