شرایط تقسیم ملک مشاع

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

5 / 5 ( 25 امتیاز ) با موضوع مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع همراه شما هستیم. ملکی به من ارث رسیده ولی سایر ورثه حاضر به فروش ملک و تقسیم وجه آن نیستند. بابت مهریه از همسرم سه دانگ منزل مسکونی به من رسیده و الان از هم ... ادامه مطلب