شرایط عیب موثر جهت اعمال خیار غبن

خیار غبن چیست؟

خیار غبن چیست؟

امروز با پاسخ به این سوال که خیار غبن چیست؟ همراه شما هستیم. ✅غبن زیانی است که به هنگام داد و ستد، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام می شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف نا آگاه می رسد. ... ادامه مطلب