شرایط وصول چک ضمانت

شرایط وصول چک ضمانت

امروز با بررسی شرایط وصول چک ضمانت با شما همراه خواهیم بود. در صورتی‌ که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد صادر شده، مطالبه وجه سند مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلاً اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می‌باشد. ?تاریخ رای نهایی: 1393/12/11 ... ادامه مطلب