شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

با موضوع بررسی شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت همراه شما هستیم. طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار، ادعای اعسار تاجر از پرداخت هزینه دادرسی و یا از پرداخت محکوم به قبل از صدور حکم ورشکستگی وی در دادگاه صالح پذیرفته نمی شود. همکاران ما در گروه وکلای ... ادامه مطلب