شماره همراه وکیل کیفری تهران

مشاوره حقوقی خلع ید و قلع بنا

اقرار مبتنی بر شكنجه

امروز با موضوع اقرار مبتنی بر شكنجه با شما گرامیان همراه هستیم. همانگونه که مستحضرید اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته ... ادامه مطلب