شورای عالی کار

شورای عالی کار

شورای عالی کار

امروز با معرفی شورای عالی کار با شما عزیزان و همراهان همیشگی مهر پارسیان هستیم.  نکات مهم در معرفی شورای عالی کار نقش شورای عالی کار در حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چیست؟ شورای عالی کار چه وظایف و اختیاراتی را به عهده دارد؟ تعیین اعضای شورای عالی کار ... ادامه مطلب