شکایت از وکیل مهریه

شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی

شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی

5 / 5 ( 25 امتیاز ) با موضوع  شکایت از وکیل بابت اضافه دریافتی همراه شما هستیم. مرجع رسیدگی به شکایت انتظامی موکل از وکیل دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری است. اما معمولا قبل از طرح و ثبت شکایت در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری موضوع جهت صلح و ... ادامه مطلب