شکایت از کارمندان بانک صادرات

قوانین شکایت از کارمند

قوانین شکایت از کارمند

امروز با موضوع قوانین شکایت از کارمند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. هر فردی که به عنوان کارگر برای کارفرما به کار می‌پردازد در جهت کاری که ارائه می‌کند و دستمزدی که خواهان دریافت آن است؛ می‌بایست اقدام به انعقاد یک قرارداد نماید تا سندی برای حفظ حقوق در ... ادامه مطلب

شکایت از کارمند

امروز با موضوع شکایت از کارمند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. قانونگذار یکی از راه‌های ختم قرارداد استخدام را استعفا شناخته است اما با آداب مشخص شده در قانون. برای آنکه بتوانید به صورت قانونی با کارفرمای خود خداحافظی کنید باید ابتدا متن استعفای خود را به صورت مکتوب ... ادامه مطلب