شکایت از کارمند

شکایت از کارمند

امروز با موضوع شکایت از کارمند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. قانونگذار یکی از راه‌های ختم قرارداد استخدام را استعفا شناخته است اما با آداب مشخص شده در قانون. برای آنکه بتوانید به صورت قانونی با کارفرمای خود خداحافظی کنید باید ابتدا متن استعفای خود را به صورت مکتوب ... ادامه مطلب