شکواییه تدلیس در معامله

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

با بررسی ارتکاب کلاهبرداری و تدلیس در معاملات همراه شما هستیم. بنا به نظر بعضی از حقوقدانان، صرف دروغگویی برای بازاریابی و فروش اجناس، نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. ماده قانونی مربوط به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز، محدود به اخذ امتیازات و تقلب در آنها بوده ... ادامه مطلب