ضرب و جرح در قانون مجازات جدید

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

با بررسی قانون کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی همراه شما هستیم. با پیگیری سیاست حبس زدایی از جرایم در قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس در سال 1399 تصویب و اجرایی شد. بر اساس این قانون مجازات حبس بسیاری از جرایم کاهش یافت. بعضی از جرایم غیر قابل ... ادامه مطلب