عوامل تشدید مجازات ادم ربایی

کاهش مجازات آدم ربایی

کاهش مجازات آدم ربایی

با بررسی قانون کاهش مجازات جرم آدم ربایی همراه شما هستیم. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی،  “تعزیرات ۱۳۷۵” را صرف نظر از کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم کرده است. چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنوان یا تهدید باشد ... ادامه مطلب