عیدی  و سنوات سال 99

عیدی و سنوات سال 99

عیدی و سنوات سال 99

با موضوع عیدی و سنوات سال 99 با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. همه ساله در پایان سال مطابق قوانین جاری کشور؛ پاداشی تحت عنوان عیدی از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود. یکی از دغدغه های بزرگ کارگران و کارمندان عیدی پایان سال است چرا که حداقل به میزان ... ادامه مطلب