قانون آیین دادرسی کیفری

خرید حکم شلاق

همراهان عزیز امروز در کنار ما باشید تا به بررسی موضوع خرید حکم شلاق بپردازیم. همانگونه که در مقالات گذشته در خصوص خرید حکم شلاق و خرید زندان با شما خوانندگان گرامی سخن گفتیم، مقوله خرید واژه‌ای است که به صورت غلط مصطلح رواج یافته است. عبارت مجازات جایگزین یا ... ادامه مطلب