قانون اخراج کارکنان نیروهای مسلح

قانون اخراج کارمند

قانون اخراج کارمند

امروز با موضوع قانون اخراج کارمند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. موضوع مهمی که در قرارداد کار معین و یا هر نوعی از قراردادهای استخدامی وجود دارد این است که فسخ قرارداد و یا تصمیم بر اخراج کارگر و کارکنان یک تصمیم یک نفره نیست و لازم است که ... ادامه مطلب