قانون کار در مورد اخراج کارمند

قانون اخراج کارمند

قانون اخراج کارمند

امروز با موضوع قانون اخراج کارمند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. موضوع مهمی که در قرارداد کار معین و یا هر نوعی از قراردادهای استخدامی وجود دارد این است که فسخ قرارداد و یا تصمیم بر اخراج کارگر و کارکنان یک تصمیم یک نفره نیست و لازم است که ... ادامه مطلب