قرار تعلیق اجرای مجازات

نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات

4.9 / 5 ( 7 امتیاز ) امروز با ارائه نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات با شما هستیم. تاسیس بسیار مهم قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جدید، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات توسط قاضی دادگاه کیفری است. اثر بازدارنده مجازات حبس و یا شلاق تعلیقی، بسیار بیشتر ... ادامه مطلب