تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه


بررسی تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه موضوع بحث امروز است.

در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دادگاههایی به یک قاضی و یا هیات قضات داریم.

نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و دادگاههای در ایران با سیستم چند نفره قضات اداره می شوند.

در ادامه موسسه حقوقی مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی معتبر بین المللی در ایران، تقسیم بندی تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه را ارائه خواهد نمود.

🔸دادگاه کیفری دو

❅⇦با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل. که در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.(م ۲۹۵ آ.د.ک)

🔸دادگاه کیفری یک

❅⇦دارای رئیس و دو مستشار که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد.

در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (م ۲۹۶ آ.د.ک)

🔸دادگاه انقلاب

❅⇦برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) مادّه‌ی (۳۰۲) این قانون، دارای رییس و دو مستشار.

که با دو عضو نیز رسمیّت دارد ، برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار. (م ۲۹۷ آ.د.ک)

🔸دادگاه اطفال و نوجوانان

❅⇦با حضور یک قاضی و یک مشاور. که نظر مشاور، مشورتی است. (م ۲۹۸ آ.د.ک)

جعل سند توسط بنگاه املاک

🔸دادگاه بخش

❅⇦با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (م ۳۳۶ آ.د.ک)

🔸دادگاه تجدیدنظر استان

❅⇦دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (م ۴۲۶ آ.د.ک)

🔸دیوان عالی کشور

❅⇦متشکّل از رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد.

و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲، اصلاحی مورّخ ۱۳۹۴)

🔸دادگاه نظامی دو

❅⇦با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۲۹۵ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه نظامی یک

❅⇦دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد.

(مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۲۹۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه تجدیدنظر نظامی

❅⇦دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد.

(مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه ویژه‌ی روحانیت

❅⇦با حضور حاکم شرع (مستنبط از موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت، مصوّب مرداد ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴)

🔸دادگاه تجدیدنظر روحانیت

❅⇦متشکّل از یک رئیس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ی ۵۰ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت ۱۳۸۴)

🔸شعبه‌ بدوی دیوان عدالت

❅⇦متشکّل از یک رییس یا دادرس‌ علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع)

نمونه درخواست اعمال ماده 477

🔸شعبه‌ تجدیدنظردیوان عدالت

❅⇦متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو رسمیّت می‌یابد.

و ملاک صدور رأی، نظر اکثریّت است. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع)

🔸دادگاه عمومی حقوقی

❅⇦با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل. (بند «الف» مادّه‌ی ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

🔸دادگاه خانواده

❅⇦با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن.

که اظهارنظر قاضی مشاور زن، مشورتی است. و قاضی انشاء‌کننده‌ی رأی می‌تواند با نظر وی مخالفت کرده و با ذکر دلیل نظریّه‌ وی را ردّ کند. (مادّه‌ی ۲ قانون حمایت خانواده،۱۳۹۱)

☑️مواردی از صلاحیت دادگاه ها

✴️جرم قاچاق انسان در صلاحیت ⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن در صلاحیت⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم قاچاق کالا و ارز در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم قاچاق مشروبات الکلی (واردنمودن)⇦دادگاه کیفری دو

✴️غیبت ازخدمت وظیفه عمومی در صلاحیت⇦دادگاه ‌کیفری دو

✴️مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی‌به جرم توهین به مقدسات  در صلاحیت⇦ دادگاه کیفری دو‌

✴️ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت ⇦دادگاه انقلاب

✴️جرم رباخواری⇦در صلاحیت دادگاه کیفری دو

✴️ورود دسته جمعی ومسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال باتهدید وارعاب در صلاحیت⇦دادگاه کیفری یک

✴️رسیدگی به جرم ‌قاچاق اسلحه درصلاحیت ⇦دادگاه انقلاب

✴️رسیدگی به جرم قاچاق کالاوارز ⇦حسب مورد دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است.

مشاوره حقوقی کلاهبرداری اینترنتی

✴️رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکی⇦دادگاه انقلاب

✴️رسیدگی به اتهام وارد کردن مشروبات الکی⇦دادگاه انقلاب

✴️حمل نمودن مشروبات الکلی⇦ دادگاه کیفری دو

✴️جرائم ربا درصلاحیت⇦دادگاه عمومی

✴️جرم نگهداری اسلحه گرم⇦دادگاه عمومی

✴️قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت⇦دادگاه انقلاب

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه    

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع کیفری و خانواده دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دادگاه انقلاب

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

نمونه دادخواست مطالبه مال امانی منقول

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی خانواده

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه    

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

5/5 - (11 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *