ربا برای خرید جهیزیه

ربا برای خرید جهیزیه

ربا برای خرید جهیزیه


با بررسی ربا برای خرید جهیزیه همراه شما خواهیم بود.

دریافت سود از سپرده های بانکی بخش جدایی ناپذیر از زندگی بعضی از افراد جامعه شده است.

اما تعیین سود سپرده بانکی با توجه به سیاست های دولت با محدودیت هایی مواجه است.

از طرفی تخصیص اعتبار و وام از سوی بانکها به اشخاص با قید و بندهای زیادی همراه است.

رباخواری از جمله موضوعاتی است که اقتصاد کشورها را به نابودی خواهد کشاند.

موضوعی که خدای مهربان در قرآن کریم از آن به جنگ با خود تعبیر نموده است.

اضطرار ربا دهنده باعث معافیت وی از مجازات خواهد شد.

در این نوشتار دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلای کیفری در تهران به موضوع جرم ربا برای خرید جهیزیه خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده با گروه وکلای خانواده مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در بررسی جرم ربا برای خرید جهیزیه

شرایط معافیت ربا گیرنده از مجازات مقرر در قانون برای این جرم چیست؟

ربای قرضی با ربای معاملاتی چه تفاوتی دارد؟

وکیل طلاق در کانادا

بهترین وکیل کیفری خانواده در تهران کیست؟

دادگاه دارای صلاحیت در جرم رباخواری کجاست؟

تعیین وجه التزام برای دیون پولی ربا است

🔶نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره: 7/98/1320

🔹مورخ:  1398/09/26

🔶سوال

احتراما با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 از قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و می‌باشد یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر می‌باشد.

🔶پاسخ :

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، #فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.

✅چکیده:

در جرم پرداخت ربا، مشکل مالی برای تهیه جهیزیه اضطرار محسوب نمی‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/02/28

🔹شماره رای نهایی: 9209970222300217

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م. 2ـ م 3ـ الف. هر سه نفر ساکن تهران ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در اخذ ربا

گم شدن شناسنامه‌

و ردیف سوم دایر بر پرداخت ربا

موضوع شکایت متهم ردیف سوم علیه دیگر متهمین و گزارش مأمورین که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده

بدین شرح که در شکوائیه و اظهارات مراحل تحقیق و رسیدگی منعکس گردیده

متهم ردیف سوم بیان داشته در سال 1384 به لحاظ مشکلات مالی و تهیه جهیزیه برای دخترش مبلغ 000/000/120 ریال از دیگر متهمین دریافت نموده که تاکنون مبلغ 000/400/434 ریال وجه نقد به همراه هفت فقره چک به مبلغ 000/000/772/1 ریال نیز پرداخت و در اختیار متهمین مذکور قرار گرفته و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده اند.

با بررسی محتویات پرونده توجهاً به اعلام شکایت به عمل آمده، گزارش مأمورین، انجام بررسی‌های کارشناسی و نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره کارشناسی که مؤید پرداخت مبلغ اولیه از سوی متهمین ردیف اول و دوم و هم‌چنین پرداخت مبالغ مازاد از سوی متهم ردیف سوم، در اختیار بودن چک‌های استنادی و اقدام حقوقی برای مطالبه وجه چک‌های استنادی از سوی متهمین ردیف اول و دوم، اذعان و اقرار بدون شائبه متهم ردیف سوم و دفاعیات بلاوجه دیگر متهمین که بیان داشته‌اند وجوه چک‌های دریافتی در راستای معاملات تجاری فی‌مابین بود که در این رابطه ادله مثبته‌ای ارائه نگردید.

بر این اساس من حیث المجموع اتهامات انتسابی به نظر محرز است.

مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی

رأی بر محکومیت متهمین موصوف اول و سوم هر کدام تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و ردیف دوم با اعمال ماده 22 قانون مارالذکر و لحاظ تخفیف به جهت کهولت سن و بیماری جسمانی بدل از حبس تعزیزی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بدل از شلاق تعزیری به مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هم‌چنین هر سه نفر متهم هر کدام به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا یعنی مبلغ 000/400/314 ریال در حق صندوق دولت و متهمین ردیف اول و دوم به رد همین مبلغ به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق متهم ردیف سوم صادر و اعلام می‌گردد.

ابطال دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران

ربا برای خرید جهیزیه

 ✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ س.ح. به وکالت از آقای الف.ک. 2ـ م.ف. به وکالت از م.م. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 1136ـ91 مورخ 9/10/91 در پروندۀ کلاسه 1239ـ89 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.م. و م.م. دایر بر مشارکت در اخذ ربا و آقای الف.ک. دایر بر پرداخت ربا و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م.م. و الف.ک. هر یک به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و آقای م.م. با اعمال تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و بیست میلیون ریال بدل از شلاق در حق دولت محکوم شده‌اند،

هم‌چنین هر یک از آن‌ها به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا (000/400/314 ریال) در حق دولت و ایضاً آقایان م. و م.م. به رد همین مبلغ (000/400/314 ریال) به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق آقای الف.ک. محکوم شده‌اند،

نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست.

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

الّا اینکه آقایان م.م. و الف.ک. فاقد سابقه کیفری بوده و مستحق تخفیف در مجازات هستند.

با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً سه سال حبس هر یک از آقایان م.م. و آقای الف.ک. را به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظـــرخـــواهـــی تجدیدنظـــرخواهــان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصرۀ 2 ماده 22 قانون موصوف و با تبدیل و تخفیف در مجازات حبس آقایان م.م. و الف.ک. تأیید می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل تخصصی پرونده ربا در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل ربا برای خرید جهیزیه

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

وکیل قراردادهای ملکی ونک

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *