مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

وکیل پیگیری پرونده در کلانتری

وکیل پیگیری پرونده در کلانتری


با مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد همراه شما هستیم.

وکیل امنیت اخلاقی تهران، در این نوشتار به زوایای قابل بحث در پرونده مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

خواهد پرداخت.

ممکن است در محله مورد سکونت شما رفت و آمدی بین همسایه ای با اشخاص غریبه صورت گیرد.

یا در خانه ای که دختران مجرد زندگی می کنند، تردد مردان شما را به فکر وا دارد.

همه اینها باعث نمی شود تا به پلیس امنیت اخلاقی، گزارش دائر کردن مرکز فساد و فحشا بدهید.

در پرونده ای که به عنوان نمونه برای شما برگزیده و مورد بررسی قرار خواهیم داد، ملاحظه میفرمایید که همسایه ها بعد از اطلاع از واقعیت ماجرا، گزارش و شهادت قبلی خود مبنی بر تشکیل مرکز فساد و فحشا توسط مادر و دخترانش را پس گرفته اند.

این امر باعث پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور شده است.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد و فحشا همراه باشید.

سوالات قابل طرح در موضوع مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

برای شکایت از دائر کردن مرکز فساد و فحشا در محدوده منزل خود چه کنیم؟

بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد در تهران کیست؟

چگونه می توان اتهام دایر کردن مرکز فحشا را به اثبات رساند؟

دادسرای جرایم امنیت اخلاقی در چه صورتی به موضوع دائر کردن مرکز فساد و فحشا ورود می کند؟

نحوه درفاع در پرونده های دادسرای ویژه امنیت اخلاقی چیست؟

نمونه پرونده محاکمه دائر کردن مرکز فساد و فحشا

خلاصه جریان پرونده

علی‌الظاهر پلیس امنیت اخلاقی استان  در مورخ 10/7/89 طی گزارشی مراتب برپایی امکنه فساد و فحشاء را در … متعلق به ه.س. به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌دارد.

معاون دادستان طی شماره 520 /د/م ـ10/7/89 مجوز بازرسی را صادر و بر این مبنا در مورخ 14/7/89 صورت جلسه بازرسی و دستگیری 1/ ه.س. و 2/ ه.ص. و 3/ الف.ک. و 4/ ف. (ش.) پ. و 5/ ش.پ. و 6/ ج.م. و 7/ م.م. تنظیم و متهمین به دادسرا دلالت می‌شوند.

با ارجاع پرونده به شعبه 12 بازپرسی، بازپرس در 15/7/89 و در برگ 15 پرونده به ه. تفهیم اتهام دایر کردن مرکز فساد و رابطه نامشروع را نموده و دلایل:

گزارش مرجع انتظامی ـ صورت جلسه دستگیری و حضور مردان اجنبی در منزل و کیفیت دستگیری و آثار جرم موضوع گزارش ضابطین تعیین شده است.

ه. اظهار می‌نماید ف. و ش. دخترانم هستند.

الف. از منسوبین من است.

ج.م. و م.م. که برادرند نقاش ساختمان هستند که در هنگام مراجعه مأمورین مشغول نقاشی بودند.

و ه.ص. راننده آژانس است که به ضرورت خواسته شده بود به منزل بیاید.

اتهامات را قبول ندارم.

با صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال ه. بازداشت شده است.

در برگ چهلم پرونده، جمعی از اشخاص، به عنوان ساکنین محل، تعقیب کیفری ه. را که فردی فاسد تعرفه شده، درخواست نموده‌اند.

بازپرس در 17/7/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده؛

مستند قرار مجرمیت گزارش مرجع انتظامی، صورت‌جلسه دستگیری،

کیفیت حضور و پوشش متهمین در زمان دستگیری در محل و مکان فساد و اقاریر ضمنی آن‌ها در مدافعات بلاوجهشان،

مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

آثار ارتکاب جرم، موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده برشمرده شده است.

قرار مجرمیت منتهی به صدور کیفرخواست 841ـ20/7/89 گردیده و مستند قانونی در کیفرخواست مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. با ارجاع پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی، جلسه دادرسی در مورخ 29/7/1389 با حضور نماینده دادستان و کلیه متهمین پرونده من جمله ه.س. برگزار و ه. چنین می‌گوید: من خیاط هستم و از شوهرم جدا شده‌ام و به مدت دو ماه ازدواج دائم کرده‌ام. ش.(ف.) و ش. دختران من هستند و دو نفر آقایان م. نقاش ساختمان بوده‌اند و خانه مربوط به خودم می‌باشد و اصلاً منزل من اطاق ندارد و آمده بودند که نقاشی می‌کردند و گزارش مأمورین را گفته‌اند حجاب نداشتم را قبول ندارم.

مأمور بدون اجازه وارد شد.

ک. (الف.) کسی است که دو سال شوهرش او را ترک کرده و رفته و پدر او با داماد من برادر است و رفت‌وآمد خانوادگی داریم و آقای ص. (ه.) راننده خانواده ما می‌باشد و وقتی آمد خانم ک. را به محل برساند، برای کاری چند دقیقه‌ای آمد به داخل، منزل را تماشا کند که مأمورین آمدند و او را هم گرفتند.

این جلسه دادرسی با دستور انجام تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی ه. به اختتام می‌رسد. کلانتری  در مورد درخواست دادگاه مأموری را اعزام و مأمور چنین گزارش می‌دهد که به آدرس متن نامه عزیمت، پس از بررسی از اهالی و کسبه و همسایگان، نام‌برده را نمی‌شناسند و از وضعیت اخلاقی وی هیچ‌گونه اطلاعی ندارند.

اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان  ـ اداره تشخیص هویت، طی پاسخی (برگ 144 پرونده) سابقه ه. را در مورد اتهام عدم پرداخت دیه از شعبه 19 دادگاه عمومی  اعلام کرده است. در جلسه دادرسی 13/9/89 دادگاه از ه. سؤال می‌کند  این خانم، پدر این خانم، با داماد من برادرند.

آمده بود منزل ما و سپس متهم در مورد علت حضور راننده آژانس ه.ص. در داخل منزل توضیح داده، آژانس، سال‌ها این آقا ما را در سطح شهر منتقل می‌کند؛ آمده بود که نقاشان که خانه ما را درست می‌کردند، ببیند. وکیل متهمه از دادگاه درخواست نموده، مأمورین تنظیم‌کننده صورت جلسه احضار و مورد تحقیق واقع شوند. علی‌رغم آنکه در اجازه بازرسی دادسرا، مقرر شده بود از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم ندارند، خودداری شود، درخواست ه. در برگ 156 پرونده دلالت بر ضبط چهار گوشی همراه داشته که دادگاه مقرر نموده که تلفن‌ها مسترد شود. علی‌ای‌حال، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی  طی دادنامه 994ـ15/9/1389 ه. را براساس کیفر خواست دادسرا از حیث تشکیل خانه فساد، به تحمل دو سال حبس محکوم نموده؛

لکن در مورد رابطه نامشروع، رأی بر برائت صادر نموده است.

س.ی. و الف.ن. که به موجب وکالت‌نامه پیوست پرونده، خود را به وکالت از ه. معرفی نموده‌اند، در مورخ 19/6/1390 درخواستی در مقام اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده‌اند و بر مبنای استشهادیه محلی که به امضاء همان مسجلین درخواست تقدیمی به بازپرس برگ 40 پرونده رسیده و فوقاً مذکور افتاد، موضوع را سوء‌تفاهم مرتفع‌شده، اعلام کرده و با تقدیم مدارک پزشکی بیماری ه. و قرارداد کاری نقاشان ساختمان با ه.، خواستار قبول اعاده دادرسی گردیده‌اند.

رای دیوان

اساس و مبنای قرار مجرمیت 17/7/89 بازپرس که در قالب رأی دادسرا و در برگ 49 پرونده صادر گردیده، عبارتست از

1ـ گزارش مرجع انتظامی،

2ـ صورت جلسه دستگیری متهمین،

3ـ کیفیت حضور و پوشش آن‌ها در زمان دستگیری در محل و مکان فساد،

4ـ اقاریر ضمنی آن‌ها در مدافعات بلا وجهشان،

5ـ آثار ارتکاب جرم موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری،

6ـ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مبانی قانونی درخواست نیز مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. در مورد اتهام ه. به برقراری رابطه نامشروع بر اساس دلایل فوق‌الذکر و حسب مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت ه. از این اتهام انتسابی می‌دهد؛

لکن در مورد اتهام دایر کردن مکان فساد و فحشاء، به اعتبار همان دلایل، رأی بر محکومیت ه. به تحمل دو سال حبس داده است.

بر فرض قبول برقراری رابطه نامشروع بین ه. و الف.، میهمانان ه. در منزل مشارالیها، که با حضور فرزندان ه. و کارگران ساختمانی که در حین کار بوده‌اند، صرف این عمل دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی‌تواند باشد، چه آنکه گزارش 554/44/5/14/33ـ10/7/89 پلیس امنیت اخلاقی که مجوز دستور بازرسی دادسرا واقع گردیده، در پرونده موجود نیست تا منشاء اعلام جرم و گزارش معین باشد.

هم چنین کسانی که در برگ 40 پرونده به عنوان ساکنان محل، ه. را زن مفسد و فاحشه و فروشنده مواد مخدر و دخترانش  فاسد معرفی نموده‌اند، در استشهادیه دیگری که ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شده موضوع را سوء تفاهم بین همسایگان اعلام کرده و با توجه به اینکه در دستور تحقیقات محسوس و غیر محسوس دادگاه کلانتری  اعلام نموده که اهالی و کسبه و همسایگان نام‌برده را نمی‌شناختند و از وضعیت اخلاقی او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند، لذا صرف گزارش پلیس امنیت اخلاقی به استناد تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موثق و قابل اعتماد نیست و با عطف توجه به اینکه، با وجود پاسخ اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی برگ 144 پرونده به استعلام دادگاه در صحت دادنامه 1461ـ20/11/85 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان، تردید و تزلزل حاصل می‌گردد،

لذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستنداً به ماده 274 و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه 17 دیوان‌عالی کشور

ناظر ـ موسوی

وکیل جهت مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دادسرای امنیت اخلاقی تهران

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی امنیت اخلاقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده امنیت اخلاقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

مقالات کیفری

مشاوره حقوقی دائر کردن مرکز فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *