مطالبه خسارت از شهرداری

مطالبه خسارت از شهرداری

مطالبه خسارت از شهرداری


امروز با بررسی شرایط مطالبه خسارت از شهرداری با شما هستیم.

نکات مهم در نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری

  • در صورت بروز حادثه در خیابان و احراز تقصیر شهرداری، می توان نسبت به مطالبه خسارت از شهرداری اقدام؟
  • وکیل مطالبه خسارت از شهرداری در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
  • در صورت سقوط درخت در خیابان بر روی اتومبیل و یا عابر پیاده مسئولیت پرداخت خسارت با کیست؟
  • مرجع شکایت از ماموران شهرداری کجاست و چگونه می توان حکم محکومیت شهرداری را اجرا نمود؟
  • در صورت ورود خسارت به خودرو بر اثر اشکال در خیابان ها، چه کسی مسئل جبران خسارت است؟

جهت یافتن پاسخ سوالات خود درباره مطالبه خسارت از شهرداری و معرفی وکیل متخصص شهرداری ها، مقاله پیش رو که حاصل تلاش مشاورین ارشد و برترین وکلای متخصص شهرداری در تهران می باشد را مطالعه فرمایید.

مسئولیت شهرداری در برابر خسارت به شهروندان

 بر اساس قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است. نمونه ای از آرای دریافتی توسط برترین وکلای حقوقی کشور، همکار گروه وکلای مهر تهران، در محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت بابت سقوط درخت، تصادفات رانندگی و سایر موضوعات از باب تسبیب برای مطالعه در ادامه خواهد آمد.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/18     شماره رای نهایی: 9109970221700998

رای بدوی مطالبه خسارت از شهرداری

درباره دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با نمایندگی حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که حسب اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی 11-513 62 در تاریخ 17/8/90 در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در نظریه کارشناسی منتخب در پرونده تامین دلیل به شماره 1- 90/119/566 و 2-10490/1392 شورای حل اختلاف ناحیه سه تهران، جمعا به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی مورخ 28/9/90 در مقام دفاع بیان نمود:

«خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده ‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد.

چه بسا بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است 2- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر قوه قاهره (فورس ماژور) باشد مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد.

اولا: مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط محرز است.

ثانیا: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است.

ثالثا: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌ های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع حقوق خسارت دید ه می‌گردد.

بنابراین به استناد قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و ماده 231 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، و520 از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. این حکم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطالبه خسارت از شهرداری

رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت خسارت

تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 9001022-30/10/90 شعبه 81 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 18040000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به دلیل قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را ایجاب نماید.

زیرا به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لذا با رد اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  یادگاری – موسوی

وکیل متخصص شهرداری ها در تهران

به کارگیری کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعاتی از قبیل قوانین شهرسازی و نحوه استفاده از اماکن شهری، مطالبه خسارت از شهرداری در موارد تقصیر و سهل انگاری شهرداری ها، تنظیم دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری به دلیل عدم انجام تعهدات، توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، این گروه حقوقی در ایران را تبدیل به تخصصی ترین گروه وکلای متخصص شهرداری ها نموده است.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

مطالبه خسارت از شهرداری

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه

قوانین شهرداریمقالات حقوقی

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستریمطالبه خسارت از شهرداریموسسه حقوقی و داوری بین المللیوکیل متخصص شهرداری ها در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *