هفت دلیل برگشت خوردن چک صیادی

هفت دلیل برگشت خوردن چک صیادی

هفت دلیل برگشت خوردن چک صیادی


با بررسی موضوع  هفت دلیل برگشت خوردن چک صیادی همراهتان هستیم.

مطابق مواد قانون جدید چک به عنوان مثال در صورتی که چکی به مبلغ 20 میلیون تومان برای نقد کردن به بانک برده شود و در حساب جاری شخص تنها 12 میلیون تومان باشد، 8میلیون دیگر از سایر حساب‌های شخص در آن بانک برداشت می‌شود.

بر اساس قانون جدید پس از ۲۴ ساعت تا زمانی که مبلغ مورد نظر تامین شود، کلیه حساب‌های صاحب چک در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود و از زمانی که اجراییه صادر می‌شود کسی که چک را صادر کرده است ده روز فرصت دارد تا حساب خود را تسویه کند. در غیر این صورت مشمول قوانین محکومیت های مالی می‌شود.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع برگشت خوردن چک صیادی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع برگشت خوردن چک صیادی

 1. دلایل برگشت خوردن چک صیادی چیست؟
 2. رفع سوء اثر چک صیادی چگونه است؟
 3. دارندگان چک برگشتی چه محدودیت ‌هایی دارند؟
 4. بهترین وکیل در زمینه برگشت خوردن چک صیادی کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

دلایل برگشت خوردن چک صیادی چیست؟

بانک در موارد زیر، به پرداخت وجه چک مجاز نمی‌باشد و به درخواست دارنده چک، مکلف به ثبت قابل پرداخت نبودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت متضمن کد رهگیری مطابق شرایط مقرر در قانون است.

 • کافی نبودن موجودی حساب‌ جاری و ممکن نبودن تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی
 • منطبق نبودن امضای درج شده در چک با نمونه امضای معرفی‌شده توسط مشتری یا وکیل یا نماینده قانونی او در بانک
 • تشخیص اختلاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها،
وکیل دادسرای اقتصادی تهران

ماده 14 قانون چک

«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»

 • بسته بودن حساب ‌جاری یا مسدود بودن بخشی از تمام موجودی آن به ‌موجب قانون، براساس دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک به صورتی که امکان پرداخت وجه چک به‌طور کامل امکان پذیر نباشد.
 • قلم‌خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم‌خوردگی
 • منطبق نبودن مندرجات برگه چک با مندرجات ثبت‌شده در سامانه صیاد
 • سایر موارد به‌موجب قوانین و مقررات موضوعه

بنابراین با تحقق موارد فوق، بانک موظف می‌باشد به درخواست دارنده چک، فوراً قابل پرداخت نبودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت عدم پرداخت را به طور صریح قید کند.

وکیل ارزی بانکی

سپس آن را امضاء، مهر و به دارنده چک تسلیم نماید.

شرایط ظاهری گواهینامه عدم پرداخت

در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و بررسی مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای مندرج در بانک، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دارنده چک برگشتی با دراختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت، امکان مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه را دارد و می‌تواند درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را نماید. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مطابق ماده 23  قانون صدور چک:

 1. وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
 2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 3. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

بنابراین در صورتی که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکند که چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده است و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌ در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد، اجرائیه صادر می‌شود.

در این صورت از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده خواهد شد که مطالبات خود را پرداخت نماید یا با موافقت دارنده ترتیبی جهت پرداخت مشخص کند یا مالی را معرفی نماید، در غیر این صورت، به درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدامات لازم انجام می‌‎شود.

وکیل قرارداد رهنی بانک

رفع سوء اثر چک صیادی چگونه است؟

براساس قانون جدید چک، در هر یک از موارد زیر، بانک موظف می‌باشد مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام نماید تا فوراً و به‌ صورت برخط مراتب رفع سوء اثر از چک مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون صدور چک صورت گیرد:

 1. واریز کردن کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و درخواست مسدود کردن که در این حالت بانک موظف می‌باشد ضمن مسدودی مبلغ مذکور تا موقع مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به گونه‌ای مطمئن و قابل استناد به دارنده چک اطلاع دهد.
 2. ارائه لاشه چک به بانک
 3. ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک به بانک)
 4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک به بانک
 5. ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک به بانک
 6. سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به اینکه در رابطه با چک موردنظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه‌ها و مراجع قضایی اقامه نشده باشد.

دارندگان چک برگشتی چه محدودیت ‌هایی دارند؟

مطابق قانون جدید چک، پس از ثبت قابل پرداخت نبودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌ صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. بعد از گذشت بیست‌ و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند تا موقعی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال نمایند:

 • ممکن نبودن افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌ بانکی جدید، حتی صدور المثنی، تمدید تاریخ اعتبار کارت، کارت اعتباری و تسهیلات خرد
 • انسداد وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوانی نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود می‌‌‌‌باشد به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
 • پرداخت نکردن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
 • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل در زمینه برگشت خوردن چک صیادی کیست؟

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و با تجربه باعث می‌شود که اطلاعات مورد نیاز در زمینه برگشت خوردن چک صیادی را به دست آورد و با اقدامات اصولی، پرونده با سرعت بالاتر و باریسک کمتر به نتیجه برسد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع برگشت خوردن چک صیادی و دلایل آن هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، را به شما معرفی می کنیم.

این موسسه دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه برگشت خوردن چک صیادی است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع برگشت خوردن چک صیادی ، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (17 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *