وکیل مجتمع قضایی بهشتی

وکیل مجتمع قضایی بهشتی

وکیل مجتمع قضایی بهشتی


امروز با موضوع وکیل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران همراه شما هستیم.

مناطق مرکزی شهر تهران، به دلیل وجود شرکتها و ادارات، و وجود صرافی های خیابان فردوسی، بازار بزرگ تهران و سایر نقاط مهم، از مناطق برجسته تهران به شما می‌رود.

مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، به عنوان یکی از دادگاههای حقوقی تهران، رسیدگی به دعاوی حقوقی، تجاری و اوقاف را به عهده دارد.

در سالهای اخیر تعدادی از شعب مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، با تاسیس مجتمع قضایی شهید مدنی به این مجتمع منتقل شده اند.

موسسه حقوقی مهر پارسیان به دلیل اشراف وکلای متخصص این مجموعه به دعاوی حقوقی بین تجار از جایگاه ویژه ای جهت معرفی وکیل متخصص در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برخوردار است.

در ادامه یکی از آراء مهم اخذ شده توسط همکاران و وکلای حقوقی گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان، در موضوع عدم پذیرش انکار بعد از اقرار خواهیم پرداخت.

آیا انکار بعد از اقرار قابل پذیرش است؟

انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده اقامه گردد.

?تاریخ رای نهایی: 1393/02/27 ?شماره رای نهایی: 9309970001000147

✅رای بدوی

به تاریخ 19/12/91 آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره 107740 مورخ 26/10/90 دفترخانه . . . تهران مقوم به 000/000/5 ریال را تقدیم نمودند.

توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد 190 و 191 قانون مدنی عقد محقق می‌شود به‌قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می‌گردد این است که خواهان در رسید رسمی فوق‌الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته 175 سکه را نقداً اخذ نموده و تصور ایشان ‌همان 175 سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است.

علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه 175 سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودند.

بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می‌باشد.

بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان 175 سکه دوم را از خواهان نقداً دریافت نداشته استناد مواد 197 و 519 قانون آ.د.م. و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره 107740 صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره 144-5/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910871 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 107740-26/10/90 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است.

اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده

و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به‌موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده

و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی‌باشد.

النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده

و بی‌اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است

و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده

لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

?رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  

وکیل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

نشانی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خیابان سپهبد قرنی- نبش ضلع شمالغربی خیابان سمیه

اعاده اعتبار ورشکسته

شماره همراه وکیل آنلاین مجتمع قضایی شهید بهشتی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره تلفن دفتر وکیل مجتمع قضایی شهید بهشتی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *