وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران


معرفی وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران موضوع بحث امروز است.

مراحل به اجرا گذاردن مهریه توسط زنان، موضوعی است که هر از چند گاهی دچار تغییراتی می شود.

با تغییرات جدید آیین نامه اجرای اسناد رسمی و مهریه، سوالات متعددی برای زنان ایجاد شده است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر مهری وکیل دادگستری و دارای سابقه قضایی در دادگاه خانواده استان تهران، به روزترین قوانین مربوط به خانواده و سایر دعاوی حقوقی را به اطلاع عزیزان خواهد رساند.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران با گروه وکلای خانواده مهر تهران تماس بگیرید.

پرسش و پاسخهای تلفنی در خصوص نفقه در دوران عقد

سه سال است عقد کرده و هنوز عروسی نکرده اند آیا نفقه به ایشان تعلق میگیرد؟

✅ پاسخ:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

🔹تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است.

اما در نكاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

🔹زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكین کرده باشد؛

اما حال جای این سئوال باقی است که آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟

✅ مطابق ماده 1102 قانون مدنی

با وقوع عقد نکاح وظایف و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار می گردد یکی از تکالیف زوج دادن نفقه است.

مگر اینکه زوجه بدون مانع مشروع تمکین ننماید و لذا نفقه قبل از عروسی هم تعلق می‌گیرد.

⁣✍️. تفاوت خلع يد با تصرف عدوانی

🔻خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند

بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم.

بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،

هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد.

اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم.

شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است.

یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند.

مثل سند تک برگ مالکیت و یا دفترچه ای،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.

اما اگر واقعا مالک باشم و مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم.

و الا موفق نمی شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است.

زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد.

اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست.

اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.

همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند.

تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است.

باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست.

همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است.

اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.

رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به دعوای خلع ید  در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

۲- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی :

۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.

مراحل طلاق توافقی

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی

با در دست داشتن

شناسنامه و کارت ملی هر دونفر

اصل عقدنامه یا رونوشت سند ازدواج

مرحله اول

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده 25 قانون حمایت خانواده.

مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.

مرحله دوم

دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند.

اگر سازش محقق نشد دادگاه ها به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام میکنند.

مرحله سوم

گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به طرفین تسلیم میشود

تا زوجین دادنامه و گواهی قطعیت را به یکی از دفاترطلاق ارائه نمایند

🔺تذکر:

زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.

مرحله چهارم

ارائه مدارک زیر بدفترخانه طلاق جهت هماهنگی و رزرو وقت و ثبت طلاق:

اصل مدارک زیر:

👈دادنامه

👈گواهی قطعیت

👈گواهی عدم بارداری

👈شناسنامه های زوجین

👈کارت ملی زوجین

🔺حضور حداقل دونفر شاهد از آقایان هنگام ثبت طلاق با مدرک شناسایی معتبر

💠  اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد( ماده 37 قانون حمایت خانواده).

⁠ در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد؟

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب:

🔹به محض وقوع تصادف جرحی، راننده وسیله نقلیه موظف است برابر ماده 87 آئین نامه راهور، صحنه تصادف را جهت بررسی کارشناسان تصادف حفظ نماید و سریعاً با شماره 110 تماس گرفته و به پلیس اطلاع دهد.

🔹همچنین باید از طریق تماس با شماره 115 اورژانس را جهت حضور در صحنه و انتقال مصدوم مطلع نماید.

🔹راننده باید تا زمان رسیدن افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی به محل حادثه، ضمن ایمن سازی آن محل اقدامات لازم در خصوص مراقبت و انتقال مصدوم را انجام دهد.

🔹برابر ماده 945 قانون مجازات اسلامی، هر گاه مصدوم نیاز به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود اینکه امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی را دارد، از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم مجازات در نظر گرفته شده در مواد 940، 941 و 942 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

⁠ شکایت کیفری ترک انفاق کجا انجام می شود؟

✅چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

🔹به عبارتی دیگر شکایت که ممکن است شفاهی هم باشد باید وجود داشته باشد تا انتظار تظلم خواهی وجود داشته باشد.

البته در برخی جرایم به لحاظ عمومی بودن موضوع بدون شکایت و وجود شاکی مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

🔹اما آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت بیان این مطلب است که شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می‌تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

🔹بنابراین ظابطان عام دادگستری که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

🔹پس شهروندان می‌توانند به منظور ثبت شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و اداری مربوطه نسبت به ثبت شکایت خود در کلانتری اقدام کنند.

🔹ماموران کلانتری مکلفند پس از دریافت شکایت، کتباً به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان یا قاضی کشیک جهت صدور دستورات قانونی لازم ارسال کنند.

🔹هرگاه ضابط عام گفته شده در بالا علی رغم تکلیف قانونی خود نسبت به ثبت شکایت شهروندان اقدام نکندبه انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

اگر لیست بیمه کارگر به اشتباه توسط کارفرما رد نشود و یا کارفرما بیمه کارگر را واریز نکند،

چگونه می تواند بیمه روزهای واریز نشده را اطلاح کند؟

✅ برای حق بیمه معوق به هر عنوان چه لیست اشتباهی رد شود یا رد نشود و … دو راه حل وجود دارد

1⃣ اول اینکه به شعبه مربوطه مراجعه و فرم ادعای سابقه تکمیل شود و مدارکی که کارشناس بیمه بخواهد ارائه شود.

2⃣ دوم اگر روش اول جواب ندهد باید کارگر به طرفیت کارفرما طرح شکایت کند و ادعای سابقه بیمه ایام مورد نظر را بنماید.

اداره کار به استناد ماده 148 قانون کار کارفرما را مکلف به واریز بیمه می کند و تامین اجتماعی نیز کسری را اعمال می کند.

⁠ ارش البکاره چیست؟

✅مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲:

«ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

🔹ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفریرسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد.

در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

ذفتر وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

حقوق خانواده

وکیل خوب خانواده شمال تهرانوکیل محمد رضا مهریوکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *