رهنِ ملك توسط فروشنده

رهن ملك توسط فروشنده پس از مبايعه نامه

رهن ملك توسط فروشنده پس از مبايعه نامه

امروز با بررسی رهن ملك توسط فروشنده پس از مبايعه نامه همراه شما هستیم. طرح مسأله : به دفعات مشاهده یا شنیده شده است که فروشنده ای پس از تنظیم مبایعه نامه ی عادی و پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار، با مراجعه ی به یکی از ... ادامه مطلب