شرایط قسط بندی دیه ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح عمدی

امروز با موضوع ضرب و جرح عمدی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. وقتی در درگیری های خیابانی و یا نزاع دسته جمعی یا دعوا و کتک کاری بین دو نفر آسیبی برجسم شخص به وجود می آید با پدیده اجتماعی جرم ضرب و جرح عمدی روبرو هستیم برای درک ... ادامه مطلب