شرط ضمن عقد

وكالت در طلاق

وكالت در طلاق

وكالت در طلاق هنگام خواستگاری و توافقات برای شروع زندگی مشترک، ممکن است حق طلاق برای زن و یا وکالت زن در طلاق شرط شود. اگر شرط وکالت ضمن عقد یا واگذاری حق طلاق به زن ضمن عقد نکاح شرط شود، با توجه به عدم امکان واگذاری حق به زن، ... ادامه مطلب