شکایت از صافکار و نقاش

شکایت از صافکار و نقاش

شکایت از صافکار و نقاش

امروز با موضوع شکایت از صافکار و نقاش با شما مخاطبان گرامی با شما همراه هستیم. خودرو که خراب می‌شود گرفتاری‌هایی به وجود می‌آید. از گرفتاری پیدا کردن قطعه اصل برای جایگزین کردن با قطعه خراب تا دستمزدهایی که گاه باید بابت تعمیر بپردازید.  اما این، برای برخی از صاحبان ... ادامه مطلب