صلاحیت دادسرا

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت با مجوز حاصل از قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قبل از آن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه های آن، تشکیل دادسراهای تخصصی در تهران، مورد اهتمام مسئولین قضایی تهران قرار گرفت. در زمان حاکمیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعبی به عنوان دادگاه ... ادامه مطلب
شکایت از قاضی

راهنمای شکایت از قاضی متخلف

امروز با موضوع راهنمای شکایت از قاضی متخلف همراه شما هستیم. برقراری عدالت قضایی در دستگاه قضایی، اهمیت شایان توجه ای دارد. با توجه به اینکه قاضی در هر جامعه ای حافظ جان، مال و ناموس آحاد جامعه می باشد و با تصمیم قاضی امکان اجرایی و قدرت کافی جهت ... ادامه مطلب