قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری

لایحه اعاده دادرسی کیفری

لایحه اعاده دادرسی کیفری

امروز با موضوع لایحه اعاده دادرسی کیفری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. در خصوص لایحه اعاده دادرسی کیفری، تنها در زمانی که ریاست قوه قضاییه رای صادره از هر یک از مراجع قضایی را، مخالف با شرع بین تعیین کند، می‌شود که نسبت به آن رای اعتراض کرد، پس ... ادامه مطلب