جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی

جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی

جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی


امروز با موضوع جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مقوله جراحی زیبایی و گرایش مفرط به آن در جامعه ایران، با پیامها و پیامدهای چالش برانگیز متعددی در حوزه های مختلفی چون جامعه شناسی، اخلاق و حقوق همگام شده تا آنجا که بر متخصصین امر واجب ساخته تا به واکاوی معضلات برخواسته از این پدیده اقدام نمایند.

در این راستا یکی از وجوه مهمی که از حیث حقوقی نیاز به بررسی دارد، پرداختن به جرایم و مجازات‌هایی است که با توجه به ماهیت این جراحی‌ها و مواد قانون، نسبت به فعالیت‌های پزشکان در این حوزه، قابل ارتکاب و اعمال می‌باشند.

اما آنچه که بیشتر محل مناقشه و آبستن شکایات کیفری است، جراحی زیبایی صورت گرفته بر روی اعضای طبیعی بدن است که از آن با نام جراحی زیبایی محض یاد می‌شود و واجد وصف اختیاری‌بودن است که صرفاً بر اساس درخواست فرد و بدون ملاحظات ضرورت شناختی پزشکی با هدف ارتقای زیبایی صورت می‌یابد.

این مورد از جراحی در مواردی است که اشخاص به کلینیک‌های زیبایی جهت انجام اعمال جراحی زیبایی بدون اینکه هیچ گونه نقص ظاهری و مادرزادی یا عیب معقول و نامتعارفی وجود داشته باشد، مراجعه می‌نمایند.

از جمله آنها می‌توان به جراحی زیبایی بینی Rhinoplasty ،جراحی زیبایی افزایش یا کاهش حجم سینه، جراحی پلک، لیپوساکشن بیرونکشی نسوج چربی و جراحی پلاستیک شکم اشاره نمود، البته باید اذعان داشت مصادیق جراحی زیبایی و ترمیمی همواره به آسانی قابل تفکیک از یکدیگر نخواهند بود.

نکات مهم جرایم و مجازات های جراحان زیبایی

چه مجازات‌هایی در انتظار پزشکان متخلف و خاطی است؟

چه جرایمی وفق قانون مرتبط با اعمال جراحی زیبایی است؟

چه جرایمی مرتبط با اعمال جراحی زیبایی هستند؟

1-عدم رعایت قاعده تناسب

2-نقض تعهد تشدید یافته درمانی

3-انجام اعمال جراحی بدون صلاحیت قانونی

4-تقصیر در اطلاع رسانی کامل و کسب رضایت آگاهانه

5- و برخی عناوین مجرمانه خاص

قانونگذار چه مجازات‌هایی در مواجه با جرایم ناشی از اعمال جراحی زیبایی در نظر گرفته است؟

1ـ مجازاتهای بدنی

وفق ماده 86 قانون مجازات اسلامی، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.

بنابراین در اعمال جراحی زیبایی و ترمیمی نیز در صورتی که پزشک یا هر یک از اعضای تیم پزشکی به واسطه عداوت یا انگیزه‌های دیگر، عمداً مرتکب جنایت بر بیمار شوند، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مستحق رسیدن به این مجازات خواهند بود.

مجازات شلاق نیز به دو شکل حدی و تعزیری در قانون مجازات اسالمی برای جرائم مختلف عمدتاً عمدی در نظر گرفته شده است.

اما آنچه که به طور کلی می‌توان گفت این است که مجازات‌های بدنی هیچ خصوصیتی در اعمال پزشکی جراحی‌های زیبایی در بحث ما ندارند.

تنها در صورتی که به موجب سایر قواعد عام، پزشک یا جراحی مرتکب جرایم مذکور در قانون شود برای مثال پزشکی که شرب خمر نموده و منجر به قتل بیمار خود میشود به مجازاتهای مربوطه خواهد رسید.

2- مجازات‌های مالی

مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می‌کند.

دو چهره از مجازات مالی را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم؛

اولی نهاد دیه است که البته هنوز هم در مورد مجازات بودن آن تردیدهایی می‌شود و دومی جریمه نقدی است که قانونگذار در مقابل ارتکاب برخی از جرائم مقرر داشته است.

3ـ مجازات حبس

همانطور که پیش از این هم عنوان شد، بر اساس ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات که با توجه به ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی کماکان قابلیت اجرایی دارد،

در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد،

مگر اینکه خطای محض باشد و در تبصره آن، قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی را از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی نموده است.

این قاعده از حیث نادیده گرفتن شئون حرفه طبابت و جعل کیفر سنگین حبس، برای فعل غیر عمدی پزشک که در نتیجه عمل خیرخواهانه او و ادای تکلیفش به وقوع پیوسته، قابل انتقاد به نظر میرسد،

اما آنچه که در ماده فوق بسیار حائز اهمیت و توجه است اینکه می‌توان از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر کسانی که بدون علم و تجربه کافی مبادرت به جراحی‌های زیبایی به عنوان اعمال پزشکی غیر اورژانسی و غیر ضروری لااقل از حیث جسمانی می‌نمایند و جان دیگران را به خطر می‌اندازند، استفاده نمود.

بدون تردید وضعیت بغرنجی که در مورد تعداد بالای شکایات ناشی از اعمال جراحی زیبایی و ترمیمی وجود دارد و همچنین اوصافی که این جراحی ها دارند، خصوصاً از حیث عدم ضرورت آنها و رعایت ننمودن قاعده تناسب و تعهد تشدیدیافته پزشکی در بسیاری موارد و به مخاطره انداختن جان افراد، می‌توان از این مجازات برای کنترل این رفتارها بهره گرفت.

بنابراین اگرچه در حال حاضر امکان تبدیل این مجازات به جزای نقدی  مجازات اسلامی  مصوب وجود خواهد داشت،

لیکن رویه قضایی می‌تواند با بهره‌گیری از قسمت دوم ماده، در مواردی که جراحی زیبایی بدون ضرورت و با تقصیر سنگین ارتکاب یافته و منجر به جنایت بر شخصی شده است، حکم به حبس پزشک خاطی صادر نماید.

علاوه بر این، مجازات حبس دیگری که به طور خاص در رابطه با فعالیت جراحان زیبایی و همکاران آنها می‌تواند مطرح باشد، مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

مطابق آن،اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاکنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و… محکوم می‌شوند.

4- مجازاتهای انتظامی

مجازاتهای حرفهای یا انتظامی، همانگونه که از نامش پیداست، به مناسب حرفه افراد و شغل آنها و به جهت حفظ نظم و تنبیه خاطیان، بر ناقضان اصول و قواعد موجود در یک صنف، تحمیل می‌شود.

به عبارت دیگر مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلفات انتظامی مربوط به یک صنف خاص است تنبیهات و مجازات‌هایی که در نتیجه مسؤولیت انتظامی به اجرا درمی‌آیند، می‌تواند از سوی دولت به معنای عام خود و در قوانین عام پیش بینی گردند یا اینکه به نمایندگی از دولت و از سوی متولیان صنف مربوطه وضع و اجرا شود.

در این رابطه، مجازات مهم و موثری که در مورد جرائم و تخلفات پزشکی اعمال می‌گردد، محرومیت‌های قانونی و انفصال موقت یا دایم پزشکان از اشتغال در حرف پزشکی و یا تعطیلی موقت یا دایم مؤسسات پزشکی است.

البته انفصال از خدمات دولتی و عمومی به طور عام از جمله مجازاته‌ای تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی و کتاب پنجم قانون تعزیرات است که جرایم مختلفی می‌توانند موجب استحقاق تحمل این کیفر شوند.

مسأله‌ای که می‌توان در اینجا ذکر کرد این است که این قوانین و مقررات پزشکی که عمدتاً در رابطه با مسؤولیت انتظامی پزشکان میباشند.

در مورد کسانی که در حیطه اعمال جراحی زیبایی فعالیت کنند نیز قابل اجراست،

لیکن شایسته است که با توجه به حساسیت و جرم زا بودن این اعمال، به آنها توجه بیشتری شده و با در نظرگرفتن محرومیت و انفصال از مشاغل پزشکی برای کسانی که ضوابط حرفه‌ای را در این اعمال رعایت نمی‌نمایند، قدم مناسبی در جهت حل بخشی از مشکلات موجود برداشته شود.

وکیل و مشاور جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی

قبول وکالت در پرونده های مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین جرایم و مجازات‌های جراحان زیبایی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

0912006766

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله
دادگاه تجدید نظر ارشاد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.