سرقفلی دقیقا چیه

سرقفلی دقیقا چیه

سرقفلی دقیقا چیه


با موضوع سرقفلی دقیقا چیه همراهتان هستیم.

سرقفلی حقی است که در قراردادهای اجاره املاک تجاری تا قبل از سال 1376 به موجب تنظیم قرارداد اجاره ملک تجاری، برای مستأجر، ایجاد می‌شود. در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در حقیقت زمانی که قرارداد برای اجاره محل تجاری مالک منعقد می‌شود، علاوه بر کرایه‌ای که از مستاجر گرفته خواهد شد از همان ابتدا مبلغی تحت عنوان سرقفلی گرفته می‌شود.

در این صورت مستاجر با مبلغی که برای اجاره به مالک می‌دهد، یک حق پیدا خواهد کرد که از طریق این حق نسبت به دیگران در اجاره کردن ملک حق تقدم می‌یابد و چنانچه مستاجر ملک را دوباره اجاره نکند و قصد تخلیه محل را داشته باشد، مالک باید مبلغی که در ابتدای اجاره از مستاجر گرفته است به قیمت عادله روز به او برگرداند.

بنابراین زمانی که مالک در ابتدا از مستاجر سرقفلی نگیرد به مستاجر این حق داده خواهد شد که اگر مستاجر خودش به فعالیت تجاری ادامه ندهد، بتواند ملک را به دیگری منتقل کند.

در این صورت، اگر مستاجر اول دارای حق انتقال به غیر باشد. در ابتدا به مالک سرقفلی نداده باشد، می‌تواند از مستاجر جدید سرقفلی بگیرد. مستاجر جدید هم در صورت تخلیه باید سرقفلی را از مستاجر اول بگیرد. اما نمی‌تواند به مالک مراجعه نماید.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع سرقفلی دقیقا چیه پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع سرقفلی دقیقا چیه

1. ارزش سرقفلی توسط چه کسی تعیین خواهد شد؟
2. سرقفلی به چه شخصی پرداخت خواهد شد؟
3. شباهت‌های سرقفلی با حق کسب و پیشه چیست؟
4. ویژگی سرقفلی چیست؟
5. انتقال سرقفلی یا خرید و فروش سرقفلی به چه صورت است؟
6. انواع سرقفلی چیست؟
7. دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه سرقفلی دقیقا چیه، چه تاثیری بر روی نتیجه پرونده دارد؟

قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

ارزش سرقفلی توسط چه کسی تعیین خواهد شد؟

ارزش سرقفلی در واقع براساس نوع بنا، کمیت و کیفیت آن، موقعیت محلی، تجهیزات و امکانات آن توسط مالک پیشنهاد خواهد شد و براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و در صورت عدم توافق توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

سرقفلی به چه شخصی پرداخت خواهد شد؟

سرقفلی از طرف مستاجر ملک تجاری به مالک پرداخت خواهد شد، که در پایان مدت اجاره به مستاجر برگردانده می‌شود یا این که از طرف مستاجر دوم به مستاجر اول پرداخت خواهد شد. در صورتی که مستاجر اول دارای حق انتقال مورد اجاره به دیگری باشد.

در قراردادهای اجاره‌ املاک تجاری که قبل از سال1376 و 1356 تنظیم شده و هر سال تمدید شده است، حق سرقفلی مبلغ قابل توجهی است که از ارزش ملک هم بیشتر می‌باشد و موضوع بسیاری از خواسته‌های ملکی می‌باشد.

شباهت‌های سرقفلی با حق کسب و پیشه چیست؟

1. هر دو مالی می‌باشد و دارای ارزش اقتصادی است و قابل تبدیل به پول می‌باشد.

2. هر دو مورد قابل انتقال به ورثه هستند، خواه مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد یا خیر و در واقع ورثه غیر محسوب نمی‌شود، بلکه قائم مقام خاص هستند.

3. هر دو مورد قابل انتقال به غیر هستند.

4. هر دو از لحاظ قابلیت توقیف و اجرا مشترک هستند.

ویژگی سرقفلی چیست؟

 • سرقفلی از جمله حقوق مالی می‌باشد و مانند حقوق مالی دیگر قابل معامله، رهن و توارث است.
 • خصوصیت بارز سرقفلی، تغییر و عدم پایداری می‌باشد.
 • سرقفلی دارای اجبار قانونی نیست و فقط با توافق طرفین ایجاد خواهد شد.
وکیل ملکی مرزداران

انتقال سرقفلی یا خرید و فروش سرقفلی به چه صورت است؟

انتقال سرقفلی عبارت است از این که شخص دیگری غیر از مالک برای اشتغال به کسب و کار از محل سرقفلی استفاده نماید.

سرقفلی از سه طریق منتقل خواهد شد که عبارت است از:

 1. انتقال به صورت اختیاری با تمایل مالک
 2. انتقال به صورت قهری (قهری یعنی با فوت مالک و انتقال حقوق حاصل شده به ورثه)
 3. انتقال به صورت قضایی(با حکم مقام قضایی)

سند عادی: شخص ملک را با سند عادی یا به صورت شفاهی اجاره می‌کند و حقوق به دست آمده خود را مانند سرقفلی با سند عادی واگذار خواهد کرد.

سند رسمی: در این نوع سرقفلی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد و مالک حقوق به دست آمده از حق کسب و کار خود را در قالب سند رسمی به مستاجر دیگر منتقل می‌کند.

انواع سرقفلی چیست؟

1. سرقفلی به صورت مبلغی پول که موجر(مالک) در ابتدا از مستاجر گرفته است:

این نوع سرقفلی، بدوی (ابتدایی) است. که در واقع مزد بازکردن قفل می‌باشد. که مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 76 مورد تایید می‌باشد.
این نوع سرقفلی براساس مبلغی است که بین موجر (مالک) و مستاجر رد و بدل شده است و چون وجه بر عهده مستاجر می‌باشد، قابل توقیف است.
پروسه توقیف این نوع سرقفلی طلبکار، مستاجر باید اثبات نماید که قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر منعقد شده است و مبلغی به عنوان سرقفلی مورد توافق قرار گرفته است.

بنابراین واحد اجرای احکام به موجر اخطار می‌دهد که مبلغ سرقفلی به عنوان طلب توقیف شده است و آن را نباید به مستاجر بدهد و این موضوع به مستاجر نیز ابلاغ خواهد شد.

2. سرقفلی به صورت مبلغی پول که مستاجر از موجر (مالک) یا مستاجر دیگر در میان قرارداد اجاره می‌گیرد

مطابق قسمت دوم ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 76

در صورت سرقت سند مالکیت چه کنیم؟

«همچنین‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد ‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.»

در این نوع سرقفلی، چون وجه است مانند نوع اول قابل توقیف است. سرقفلی در این نوع مبلغی می‌باشد که بر عهده موجر(مالک) یا مستاجر دوم است و توقیف آن براساس توقیف طلب در قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.
3. سرقفلی به صورت مبلغی پول که مستاجر هنگام تخلیه از مالک می‌گیرد:
چنانچه مالک از مستاجر سرقفلی گرفته باشد، خواه این مستاجر، مستاجر اول یا دوم باشد، هنگام تخلیه مستاجر می‌تواند از مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی دربافت نماید.

پروسه توقیف این نوع سرقفلی

در این نوع طلبکار مستاجر، پس از این که مستاجر ثابت کرد دارای حق سرقفلی است، می‌تواند توقیف سرقفلی را تقاضا کند، مگر این که توافقی برخلاف این رویه ثابت گردد. نکته دیگر این که در این نوع سرقفلی مستاجر می‌تواند بدون این که امری را ثابت نماید، سرقفلی را توقیف کند.

4. سرقفلی به صورت مبلغی پول که مستاجر در مقابل ساقط کردن حق عدم تخلیه یا عدم افزایش اجاره‌بها از مالک یا مستاجر دیگر می‌گیرد:

‌مطابق ماده 7 ‌قانون روابط موجر و مستأجر سال 76:

«هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره (مورد اجاره مثلا خانه اجاره‌ای) درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر ‌مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.»

همچنین مطابق ماده 8 ‌قانون روابط موجر و مستاجر سال 76: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌ غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف ‌واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.»

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

پروسه توقیف این نوع سرقفلی:

طلبکار مستاجر پس از ثابت کردن وجود شرایط و امتیازات به نفع مستاجر و وجود توافق میان مالک و مستاجر در مورد گرفتن مبلغی در مقابل انصراف از این امتیازات می‌تواند تقاضای توقیف کند.

5. سرقفلی عرفی:

لازم به ذکر است در عرف هم نوعی سرقفلی رایج است. بنابراین مالک ملک تجاری زمانی که سرقفلی ملک خود را واگذار می‌کند، این سرقفلی فقط در مقابل امتیازات تجاری ملک پرداخت نمی‌شود بلکه عرف امتیازاتی را برای انتقال دهنده سرقفلی در نظر گرفته است.

زمانی که شخصی سرقفلی مغازه خود را واگذار می‌کند، در واقع انتقال دهنده باید مغازه را تخلیه کند و به خریدار سرقفلی واگذار نماید و مالک مطلع است که نمی‌تواند به آسانی پس از یک سال درخواست تخلیه مغازه خود را کند. مگر این که مستاجر به افراط و تفریط در ملک پرداخته باشد. این امتیازاتی می‌باشد که عرف برای سرقفلی قائل شده است.

بنابراین در عرف سرقفلی دارای امتیازات می‌باشد که این امتیازات براساس توافق ضمنی طرفین و بر مبنای حکم عرف می‌باشد.

پروسه توقیف این نوع سرقفلی:

در این نوع سرقفلی مبلغی وجو ندارد و فقط برای امتیازات ایجاد شده برای سرقفلی می‌باشد. بنابراین یک حق است. بنابراین آیا این حق قابل توقیف است یا خیر؟

اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که لازم به توضیح است. با توجه به ارزش اقتصادی سرقفلی و این که می‌توان از طریق انتقال آن به غیر مبلغی را دریافت نمود، بنابراین می‌توان قائل به مالیت (ارزش اقتصادی) داشتن و به تبع آن قابل توقیف بودن این امتیازات بود.

بهترین وکیل پرونده سرقفلی در تهران

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و باتجربه باعث می‌شود که اطلاعات دقیق و مستند در زمینه سرقفلی دقیقا چیه را به دست آورده و با اقدامات اصولی، با سرعت بالاتر و باریسک کمتر پرونده به نتیجه برسد.

وکیل ملک در متل قو

آیا به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع سرقفلی دقیقا چیه هستید؟

ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می‌کنیم.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع سرقفلی دقیقا چیه، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (9 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام اگه ملک در رهن بانک باشه و تحویل خود مالک باشه میتونیم سرقفلی ملک رو بفروشیم یا باید از بانک اجازه بگیریم.؟

  • سلام و عرض احترام

   با اینکه می توان گفت عرصه و اعیان ملک در رهن بانک و منافع در اختیار خود راهن می باشد و می تواند حق کسب و پیشه و تجارت را به شخص دیگر واگذار نماید، اما بنا به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، اما نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید تا بتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را بردارد؛ بنابراین، هرگونه معامله اعم از فروش و انتقال سرقفلی نسبت به مالی که در رهن بانک است، در صورتی که منافی حق مرتهن (بانک) باشد، نافذ نيست.
   برای مشاوره با بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران با گروه وکلای مهر پارسیان در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *