مصادیق کالای قاچاق

مصادیق کالای قاچاق

مصادیق کالای قاچاق


امروز با موضوع بررسی مصادیق کالای قاچاق در قوانین کیفری ایران همراه شما هستیم.

تغییرات عمده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حساسیت موضوع قاچاق کالا، موجب سر درگمی بسیاری از موکلین شده است.

ارجاع قوانینی که مصادیق قاچاق کالا و ارز را تعیین می کند به یکدیگر، باعث شده تا به درستی نتوان مصادیق قاچاق کالا و ارز را تعیین نمود.

در این نوشتار موسسه حقوقی مهر پارسیان به عنوان تخصصی ترین گروه حقوقی در موضوع قاچاق کالا و ارز، به بررسی مصادیق در قوانین مختلف پرداخته است.

در صورت نیاز به وکیل در پرونده قاچاق کالا و ارز با ما تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع مصادیق قاچاق کالا و ارز

موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز در کدام قوانین آمده است؟

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت کدام مرجع قضایی قرار دارد؟

بهترین دفاع در پرونده های قاچاق کالا و ارز چیست؟

مهمترین مصادیق قاچاق کالا و ارز در قوانین زیر آمده است.

ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- (اصلاحی 1394/07/21)

عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود و خروج خرید فروش یا حواله ارز

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 113 قانون امور گمرکی

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد.

 همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره یک  ماده  103 این قانون است.

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره 2 ماده ۱۰۸ این قانون می شود.

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.

کالای اضافی موضوع ماده ۵۴ این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد.

موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است.

 منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ۱۲۰ این قانون به دیگری منتقل شود.

مجازات قاچاق چوب و هیزم جنگلی چیست؟

نظریه مشورتی شماره 7/94/1304 تاریخ 1393/14/04 اداره حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه حمل چوب، ذغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی بدون مجوز و پروانه بهره برداری طبق تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۹ جرم دانسته شده و بند ۳ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ به سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر تصریح نموده و بدین لحاظ کالاهای موصوف به منزله اقلام مجاز مشروط است.

اگر ارزش کالای قاچاق مشروط تا ۱۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به تشخیص اولیه دستگاه کاشف طبق ماده ۲۱ قانون اقدام و مازاد بر ارزش مذکور مطابق ماده ۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مجازات مرتکب قاچاق چوب و ذغال و هیزم جنگلی برابر بند ب ماده ۱۸ قانون مزبور تعیین خواهد شد.

نشانی وکیل و مشاور حقوقی کالای قاچاق

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران،

وکیل همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل پرونده کالای قاچاق

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

نحوه طرح شکایت در دادسرای امور بین الملل

جرایم نیروهای مسلحمقالات کیفری

قاچاق کالا و ارزوکیل قاچاق کالا و ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *