وکیل در چهار راه اسفندیار

دفتر وکیل طلاق توافقی پاسداران

دفتر وکیل طلاق توافقی پاسداران


با معرفی وکیل در چهار راه اسفندیار همراه شما خواهیم بود.

حد فاصل میدان ونک در خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، و نرسیده به پارک ملت، چهار راه معروف اسفندیار واقع شده است.

این چهار راه مهم از یکسو به اتوبان نیایش، از سوی دیگر به خیابان اسفندیار که به جردن وصل می شود و در دو سوی دیگر خیابان ولیعصر را در بر می گیرد.

وجود شرکتهای بزرگ تجاری تهران در این محدوده و خیابان بر اهمیت این نقطه از منطقه سه تهران می افزاید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل تخصصی پایه یک محدوده چهار راه اسفندیار با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل در چهار راه اسفندیار

نحوه تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد شهرداری

ضمانت وام و یا وثیقه در دادسراها و دادگاههای کیفری

معرفی بهترین وکیل در چهار راه اسفندیار

شروط‌ تحقق‌ دفاع‌ مشروع

انواع جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

🔻حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه : در اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

🔻حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده:

در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

🔻حداقل ۱ برابر و حداکثر ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد:

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن

🔻به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر است:

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد.

📌نکته های بسیار مهم که شایان توجه است اینکه باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخت است و حالتی که فاقد پروانه است در میزان جرایم تفاوت قائل شد:

👈الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از این که در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد.

در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ به آن تعلق می گیرد.

👈ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است.

اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون می تواند به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ او را به پرداخت جریمه محکوم نماید.

این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.

وکیل در چهار راه اسفندیار

وقتی ضامن میشوید چه اتفاقی میافتد؟

🔹1 قبل از هرچیز باید بدانید كه عقد ضمانت قابل فسخ نیست. یعنی اگر پای ضمانتنامه فردی را امضا كردید دیگر نمیتوانید ضمانتتان را پس بگیرید.

🔸2 در عقد ضمانت مهم نیست كه بدهكار رضایت داشته باشد كه شما ضامنش شوید یا نه.

تنها رضایت شما به عنوان ضامن كافی است.

بنا بر این بند قانونی، اگر شما بخواهید به صورت داوطلبانه ضامن فردی شوید میتوانید این كار را انجام بدهید و عقد ضمانت انجام میشود حتی اگر بدهكار این موضوع را قبول نداشته باشد. تنها موضوعی كه در اینجا ممكن است مسئله ساز شود این است كه اگر مشكلی پیش آمد، شما حق رجوع به بدهكار را ندارید.

زیرا به صورت داوطلبانه ضامن او شدهاید.

🔹3 اگر طلبكار طلب خود را ببخشد ضامن حق ندارد مبلغی از بدهكار دریافت كند.

اما اگر طلبكار تمام طلب خود یا بخشی از آن را به عنوان خمس یا زكات و یا صدقه و با عناوینی از این دست ببخشد، ضامن میتواند مبلغی از بدهكار مطالبه كند

🔸4 میزان دارایی ضامن باید به اندازهای باشد كه بتواند ضمانت بدهی دیگران را برعهده بگیرد یعنی اگر شما حقوقی پایینتر و یا حتی برابر میزان قسط بدهكار دریافت میكنید یا مالی كه به عنوان وثیقه قرار میدهید كمتر از میزان بدهی باشد، نمیتوانید ضامن دیگران شوید.

🔹5 وقتی شما ضمانتنامه دیگران را امضا میكنید به مالك یا طلبكار این اجازه را میدهید كه در صورت پرداخت نكردن بدهی بدون اطلاع و اجازه شما از حسابتان پول برداشت كند.

بنابراین تصور نكنید كه با ضمانت دیگران طلبكار از قبل به شما اطلاع میدهد و یا اجازه میگیرد كه از حسابتان برداشت كند

شروط‌ تحقق‌ دفاع‌ مشروع

تجاوز‌غیر‌قانونی

دفاع مشروع  وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌صلاحیت دار ویا حکم‌قانون است مانند جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه.که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد 《مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…….》

🔹 مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است که به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: 《هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.》

پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد:

1⃣ قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند.

2⃣ بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد.

افت_قیمت_خودرو

✅ «افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود،

چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر شده باشد، همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین قابل مطالبه است.»

✍️ سؤال:

وکیل در چهار راه اسفندیار

آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟

⭕️نظریه مشورتى شماره 819/7 مورخ 18/2/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

افت قیمت که در تصادفات رانندگی مخصوصاً درخصوص تصادف ماشین‌های نو حاصل می‌شود.

چنانچه در نظریه کارشناس نیز ذکر شده باشد همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین در حد قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز مؤید این موضوع است.

🔻ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی:

ماده 2 – کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وکیل در چهار راه اسفندیار

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل در چهار راه اسفندیار

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل در چهار راه اسفندیار

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل در چهار راه اسفندیار

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

آدرس مراجعمقالات حقوقی

وکیل در چهار راه اسفندیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *