وکیل شکایت از کارفرما

وکیل شکایت از کارفرما

وکیل شکایت از کارفرما


با موضوع وکیل شکایت از کارفرما با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

معمولا در پایان هر سال و آغار سال بعد کارفرمایان و کارگران به بیان شرایط خود در خصوص ادامه همکاری می‌پردازند و این رهگذر منتهی به برخی مشکلات احتمالی می‌شود که کار اشخاص و عموماً کارگران را به مراجع حل اختلاف کار باز می‌نماید،

لیکن کارگران از نحو و روند دادرسی کار اطلاعی ندارند و می‌پندارند که مراجع حل اختلاف کار با جانب داری از کارگر به طور مسلم حق را به وی می‌دهد و رسیدگی از پیچیدگی خاص برخوردار نیست.

اما بر عکس این تلقی غلط رسیدگی در مراجع حل اختلاف علیرغم غیر تشریفاتی بودن بسیار دقیق و پیچیده است و لزوم وجود وکیل متخصص را می‌طلبد،

ماده ۱۶۴ قانون کار

تنظیم مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها را به عهده شورای عالی کار و وزیر کار و امور اجتماعی سپرد از این رو آیین نامه ای در سال 1392 همانند سایر قوانین آیین رسیدگی دادگاه‌ها به تصویب رسید،

لذا مهمترین ویژگی دادرسی کار لزوم رعایت قاعده دادرسی عادلانه است و دادرسی کار از اصول خاصی همچون  اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی  و اصل رایگان بودن دادرسی کار، تبعیت می‌نماید.

با ما همراه باشید تا با شناخت دقیق از قوانین بتوانید بهترین و کوتاه‌ترین راه ممکن برای وصول حق خود را انتخاب نمایید.

اگر به دنبال بهترین وکیل شکایت از کارفرما هستید:

ما به شما وکیل شکایت از کارفرما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری دارای سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم وکیل شکایت از کارفرما

بهترین وکیل شکایت از کارفرما را از کجا پیدا کنیم؟

برای شکایت از کرفرما کجا بریم؟

برای گرفتن حکم بازگشت به کار چیکار کنیم ؟

چجوری حقمون را از کارفرما بگیریم ؟

چه سرنوشتی در انتظار کارگر اخراج شده خواهد بود

آیین دادرسی کار چیست؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت آیین دادرسی کار مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند.

وظایف مراجع حل اختلاف کار چیست؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت وظایف مراجع حل اختلاف کار به شرحی است که برای هیأت های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار  پیش بینی شده و بر اساس آن به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می نمایند.

و بر اساس ماده 157 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد.

در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

چه اشخاصی حق وکالت ویا نمایندگی در امور کار را دارا هستند؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت، به موجب قانون نماینده شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

چگونه می‌توان  حکم مراجع حل اختلاف کار را تغییر داد و یا از اجرای آن جلوگیری کرد؟

وکیل شکایت از کارفرما گفت: مطابق قانون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

برای شکایت از کارفرما باید به کجا مراجعه کرد؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.

چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست تقدیمی به مراجع حل اختلاف کار

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

۱ـ بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.

۲ـ به زبان فارسی باشد.

۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود.

۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

۵ ـ خواسته و شرح آن.

۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.

۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

۹ـ دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

اگر دادخواست فاقد شرایط مندرج در فوق باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

آیا راهی برای رسیدگی فوری و بدون تعیین نوبت در مراجع حل اختلاف کار وجود دارد؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت:

اصولا بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد.

در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛

لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

مراقب اعلام آدرس صحیح به مراجع حل اختلاف کار باشید

چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد،

در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می گردد.

آیا حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کار الزامی است؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند.

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود.

در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

آیا طرفین دعوی کار می‌توانند از پرونده کپی تهیه نمایند؟

طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

آیا در دعوای کار امکان تغییر خواسته دعوی وجود دارد؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت، خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می شود.

خواهـان می تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

در چه صورتی حقوق معوقه شامل کارگر اخراج شده می‌شود؟

در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند.

در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید.

آیا می توان در مراجع حل اختلاف کار صلح و سازش انجام داد؟

سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است.

این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می نماید؛

چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد.

مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

کارفرما یا کارگر اگر به عنوان خوانده به دعوی دعوت شوند چگونه می‌توانند از خود دفاع کنند؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

۱ـ مرجع رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.

۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

۱۰ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

خاطر نشان می‌گردد ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

در دعاوی کار به چه دلایلی می‌توان استناد کرد؟

 ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند.

گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

یعنی شهادت شهود دلیل ضعیفی برای اثبات حق در دعاوی کار نسبت به سایر دلایل است.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

بار اثباتی ادعا در دعاوی کار به چه شکل است؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت:

ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

چگونه از مرجع حل اختلاف کار بخواهیم تحقیق محلی برای ادعای ما انجام دهد؟

مرجع رسیدگی کننده می‌تواند یعنی مخیر است به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

تحقیق نیز باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید.

پرداخت نکردن هزینه کارشناسی در دعاوی کار چه آثاری در پی دارد؟

اگر  به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد:

مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛

عدم پرداخت هزینه کارشناسی به منزله صرف نظر ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

لذا در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می نماید.

تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آرا در دعاوی کار به چه شکل است؟

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت:

هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است.

مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛

مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

آثار حکم بازگشت به کار

وکیل شکایت از کارفرما بیان داشت:

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد. برای این موضوع کارگر باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید.

رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

حال اگر در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند.

در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.

وکیل شکایت از کارفرما

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل شکایت از کارفرما

حقوق خانوادهداوریدعاوی اداره کار

وکیل شکایت از کارفرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *