وکیل مراحل ثبت اختراع

وکیل مراحل ثبت اختراع

وکیل مراحل ثبت اختراع


با معرفی وکیل مراحل ثبت اختراع همراهتان هستیم.

تعریف اختراع

وکیل ثبت اختراع در مورد تعریف این موضوع اینگونه بیان کردند که:

به استناد ماده ۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت ومانند آنها حل می‌نماید.

شرایط ثبت اختراع چیست؟

وکیل ثبت اختراع در پاسخ به این پرسش بیان داشت.

به استناد ماده ۲ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. منظور از ابتکار این است که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد و از نظر شخصی که دارای مهارت عادی در آن فن است این اختراع قابل تشخیص و آشکار نباشد. منظور از دارای کاربرد بودن بدین معنا است که اختراع مذکور علاوه بر اینکه حاوی ابتکار است می بایست دارای کاربرد نیز باشد یعنی در صنعت مذکور قابل استفاده باشد. در نتیجه اگر اختراعی حاوی ابتکار باشد اما کاربردی نباشد به عنوان اختراع قابل ثبت نخواهد بود و به تبع آن دعاوی اختراعات در خصوص آن قابل طرح در محاکم نخواهد بود.
وکیل مراحل ثبت اختراع

مراحل اعتراض مالیاتی

حق اختراع یعنی چی؟

حقی است که مخترع و سازنده اثر اختراعی در اثر ثبت اختراع و به صورت انحصاری و موقت و مشروط به رعایت تکالیف مقرر در قوانین مربوط در جهت استعمال، انتقال، فروش، عرضه، واردات و اعطای مجوز بهره‌برداری به دست می‌آورد.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ تعریفی از حق اختراع به عمل نیامده‌است. در پیش‌نویس لایحه ثبت اختراع ایران نیز تعریفی از حق اختراع وجود ندارد؛ لیکن اختراع را تعریف نموده ‌است. طبق جزء الف بند ۲ ماده یک این لایحه «اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مسئله خاص ارائه می‌کند.» برای اینکه قانون از حق اختراع حمایتهای لازم را به عمل آورد، مخترع باید اختراع خود را به ثبت برساند.

حق اختراع نتیجه زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد.

اختراعات قابل ثبت چیست؟

موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکاری جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در فن یا در صنت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم وآشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای قابل ساخت یا استفاده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع:

اظهارنامه ثبت اختراع: فرمهایی که متقاضی یا نماینده او باید در سایت مربوطه تکمیل کند.

توصیف مشروح اختراع: شرح کامل اختراع مورد نظر.

نقشه های اختراع: بستگی به نوع اختراع دارد. شامل نقشه، نمودار یا فرم.

ادعا: مزایای اختراع و اطلاعاتی برای ارایه راه حل مشکل مطرح شده.

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه است. چنانچه اظهارنامه اختراع تسلیم مرجع ثبت نگردد حقوقی نیز برای شخص ایجاد نمی شود.

مشاوره حقوقی افراز ملک

در صورتیکه مخترع یا مالک قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی مورد اختراعی را افشا کند، یا از طریق شفاهی آن را عمومی کند و یا بعد از گذشت شش ماه از افشاء موضوع اظهارنامه اختراع را تسلیم نکند حق اختراع از وی سلب می گردد. پس قبل از هر چیزی این حق باید به ثبت برسد و بعد از ثبت است که مخترع می تواند علیه نقض کننده اختراع یا بهره بردار غیر قانونی به دادگاه شکایت کند.

وکیل متخصص تجدیدنظر

ثبت اظهارنامه ثبت اختراع و مراحل آن
ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی و ورود به بخش ثبت اظهارنامه
قبول تعهد نامه جهت رعایت مواد قانونی.
انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع)
وکیل مراحل ثبت اختراع

مراحل ثبت اظهارنامه ثبت اختراع

  1. وارد کردن اطلاعات اظهارنامه شامل (مالکیت اظهارنامه، نماینده قانونی، دریافت کننده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و خلاصه اختراع، ادعای حق تقدم)
  2. بارگذاری ضمائم.
  3. بازبینی اطلاعات و ضمائم.
  4. پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه.

وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به این شرح می باشد:

مالکیت اظهارنامه 

مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او و با تقاضای او ثبت می شود که می تواند یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی. در این مرحله چنانچه متقاضی یک شخص باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مربوط به او وارد می شود و اگر مالک بیش از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت درج می گردند.

مشاوره حقوقی افراز ملک

نماینده قانونی

نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی معرفی نشده باشد. چنانچه متقاضی، نماینده قانونی یا وکیل نداشته باشد گزینه مرحله بعد را باید انتخاب نماید و مشخصات مالک درج می گردد و اگر دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی محسوب می شوند.
وکیل مراحل ثبت اختراع

دریافت کننده ابلاغ

دریافت کننده ی ابلاغ،می تواند شخصی حقوقی باشد یا یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی باشد.

مشخصات مخترع

نوشتن مشخصات شخص مخترع ضروری است که الزاما باید شخص حقیقی باشد و در صورتی که نمی خواهد نام او در گواهی نامه اختراع قید شود باید کتباَ نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه کند.

مشاوره حقوقی آنلاین فوری با وکیل ثبتی

عنوان و خلاصه ی اختراع

قید عنوان اختراع امری الزامی است که باید نو آورانه، تکنیکی و مختصر باشد. خلاصه اختراع صرفاَ برای اطلاعات فنی است که در واقع وضعیت موجود در زمینه اختراع و راه حل ارایه شده به طور خلاصه درج می شود.

نمونه اظهارنامه خیانت در امانت

ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)

بارگذاری ضمائم:
کلیک بر روی گزینه بارگزاری پیوست جهت پیوست نمودن ضمائم. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال پیوست.

بازبینی ضمائم:
مشاهده ی خلاصه ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این مرحله تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نمایش داده می شود.
وکیل مراحل ثبت اختراع

پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه:

پرداخت هزینه ها به صورت اینترنتی و به صورت آنلاین دریافت می شود.( برای مالکین ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبتی بر مبنای فرانک سوئیسی انجام می شود. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. سپس ارسال تصویر فیش و مراحل ثبت اظهارنامه یا درخواست.

بعد از پرداخت اینترنتی، شماره اظهارنامه به شخص داده خواهد شد.

وکیل دعاوی حقوقی علیه شهرداری تهران

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی که زودتر اظهارنامه خود را تسلیم کند حق ثبت اختراع را خواهد داشت. بنا بر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید. البته تنها مقدم بودن اظهارنامه کافی نیست. فرد متقاضی باید کلیه شرایط لازم را جهت ثبت داشته باشد.

در صورت تأیید، مراتب ثبت اختراع آگهی شده و در روزنامه رسمی کشور درج می گردد. یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارایه شده و گواهی نامه ثبت اختراع با تکمیل از طرف اداره و ضمیمه یک نسخه توصیف، ادعا و نقشه اختراع با امضای مدیر کل و مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به متقاضی یاوکیل قانونی تسلیم خواهد شد.

وکیل مطالبه منافع اموال

اختراعات خود را انحصاری کنید.
وکیل مراحل ثبت اختراع

وظایف وکیل برای ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران انجام می شود. در مرحله اول متقاضی باید تقاضای ثبت خود را با ارائه اظهارنامه به اداره ثبت ارائه دهد.

مراحل و قوانین خاصی برای ثبت اختراع وجود دارد. به نظر می رسد حضور وکیل برای ثبت اختراع از مزایای زیادی برخوردار است و باعث تسریع و سهولت عبور از مراحل ثبت خواهد شد.

در این نوشتار شما با وظایف وکیل برای ثبت اختراع آشنا می شوید.

آشنایی با وظایف وکیل در ثبت اختراع قطعا شما را به این نتیجه می رساند که بهتر است تمام مراحل ثبت اختراع خود را به یک وکیل بسپارید.

حضور وکیل در پرونده ثبت اختراع

یکی از سؤالات رایج این است که آیا ثبت اختراع توسط خود فرد باید انجام شود یا خیر؟ پاسخ این سؤال این است که تمامی مراحل ثبت اختراع توسط خود فرد یا وکیل او انجام می شود.

بنابراین نیازی نیست که فرد مخترع خود در تمامی مراحل حضور داشته باشد. این امکان وجود دارد که او مراحل ثبت اختراع خود را به یک وکیل بسپارد. به این ترتیب با دادن وکالت به فرد وکیل دیگر نیازی به حضور مداوم او طی انجام مراحل ثبت نیست.

وکیل باید اصل وکالت نامه خود را در زمان تشکیل پرونده و در خاتمه فرآیند ثبت به اداره ثبت ارائه دهد. همچنین ضروری است که یک نسخه کپی از وکالتنامه ضمیمه اظهار نامه به اداره ثبت ارائه شود.

تکمیل و ارائه اظهار نامه

تسلیم به رای

از اولین وظایف وکیل برای ثبت اختراع، پر کردن فرم اظهار نامه است. در صورتی که ثبت اختراع به یک وکیل سپرده شده باشد، تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه و ارائه آن به وکیل سپرده شده باشد، وکیل موظف است اظهار نامه را با در اختیار داشتن مدارک مخترع و با مشورت او تکمیل نماید. سپس با یک نسخه از وکالتنامه برای تشکیل پرونده و شروع مراحل ثبت اختراع به اداره ثبت ارائه دهد.

وکیل تخصصی چک و اسناد تجاری

موسسه حقوقی مهر پارسیان با همکاری با بهترین وکلا در زمینه حقوقی و کیفری میتوانند بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهند.
وکیل مراحل ثبت اختراع

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *