کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی


با بررسی قانون کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی همراه شما هستیم.

با پیگیری سیاست حبس زدایی از جرایم در قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس در سال 1399 تصویب و اجرایی شد.

بر اساس این قانون مجازات حبس بسیاری از جرایم کاهش یافت.

بعضی از جرایم غیر قابل گذشت در شمار جرایم قابل گذشت وارد شد.

امکان تخفیف مجازات و تعلیق اجرای مجازات برای بعضی از جرایم مهم پیش بینی شد.

میزان کاهش مجازات ضرب جرح عمدی موضوعی است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

وکیل تخصصی پرونده کیفری در شمال تهران در صورت نیاز به مشاوره حقوقی شما را همراهی خواهد نمود.

سوالات مهم در بررسی قانون کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

مجازات شروع به جرم ضرب و جرح عمدی چه میزان تعیین شده است؟

آیا با اخذ رضایت شاکی در ضرب و جرح عمدی با چاقو می توان زندان را خرید؟

بهترین وکیل کیفری دادگاه تجدید نظر در شمال تهران کیست؟

چگونه می توان درخواست تخفیف مجازات حبس را به دادگاه تجدید نظر ارائه کرد؟

تخفیف مجازات جرم ضرب و جرح عمدی

مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) دو تا پنج سال حبس بود.

وکیل پایه یک کلاهبرداری ولنجک

طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی، به استثناء تبصره آن به حبس درجه شش کاهش یافت.

بر این مبنا شش ماه تا دو سال حبس برای ارتکاب این جرم تعیین خواهد شد.

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

ماده 614 قانون مجازات اسلامی

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

میزان مجازات جرائم موضوع تبصره ذیل ماده 614 به قوت خود باقی است.

اگر طبق قانون قبلی کسی به مجازات حبس بابت این ماده به 5 سال زندان محکوم شده باشد تکلیف چیست؟

با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تمامی پرونده های در حال اجرا و رسیدگی موضوع ماده 614 باید نزد دادگاه صادر کننده حکمقطعی ارسال شود.

چون مجازات حبس ان کاهش یافته و به متن صریح ماده 10، پرونده جهت تصحیح حکم و تخفیف مجازات توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی و تجدید نظر، بازنگری شود.

وکیل تخصصی کیفری تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری دادگاه تجدید نظر هروی با دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

آیا امکان اعتراض به این احکام در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

خیر. تمامی احکامی که در این مرحله توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی صادر می شود، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

اما امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از طریق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

ضمنا در صورت خلاف بین شرع و قانون بودن هم طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی.

آیا همه پرونده های موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی نزد دادگاه ارسال می شود؟

طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

وکیل دعاوی بانکی شمال تهران

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.

دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است.

در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

معیار برای کاهش مجازات طبق قانون جدید کاهش مجازات به موجب قانون لاحق است.

لذا حتی اگر در رای دادگاه، مجازات با تخفیف و کمتر از میزان این قانون تعیین شده باشد، پرونده باید به نظر دادگاه برسد.

چرا که تخفیف مجازات قبلی بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی سال 92 تعیین شده است.

تخفیف قضایی مانع از اعمال تخفیف قانونی جدید نیست.

محکومین به مجازات شروع به جرم ضرب و جرح عمدی چه تکلیفی دارند؟

مجازات قانونی جرم ضرب و جرح عمدی، درجه شش تعیین شده است.

شروع به جرم بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی در جرائم با مجازات درجه 6 منتفی است.

لذا اگر کسی بابت شروع به جرم ضرب و جرح عمدی محکوم به تحمل حبس شده باشد، با توجه به نسخ مجازات قانونی، مرجع اجرای حکم باید قرار موقوفی اجرا صادر و محکوم را از زندان آزاد کند.

وکیل کلاهبرداری ملکی

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل کیفری دادگاه تجدید نظر

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل کیفری دیوان عالی کشور

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی کیفری

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی تجدید نظر کیفری در تهران

5/5 - (63 امتیاز)

مقالات کیفری

تخفیف مجازات ضرب و جرحدرجه مجازات ضرب و جرح عمدیضرب و جرح در قانون مجازات اسلامیضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی جدیدضرب و جرح در قانون مجازات جدیدقانون مجازات اسلامی در مورد ضرب و جرحقانون مجازات اسلامی ضرب و جرحکاهش مجازاتکاهش مجازات ضرب و جرح عمدیماده مجازات ضرب و جرح عمدیمجازات ایراد جرح با چاقومجازات ایراد ضرب و جرح با چاقومجازات ایراد ضرب و جرح عمدیمجازات ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقومجازات تصادف منجر به جرحمجازات تعزیری ضرب و جرح عمدیمجازات تهدید به ضرب و جرحمجازات تهمت ضرب و جرحمجازات تیراندازی منجر به جرحمجازات جرح با چاقومجازات جرح با قمهمجازات جرح دامیهمجازات جرح عمدیمجازات جرح عمدی با چاقومجازات جرح عمدی با سلاح گرممجازات جرم ضرب و جرح با چاقومجازات جرم ضرب و جرح عمدیمجازات حبس برای ضرب و جرحمجازات ضرب جرح با چاقومجازات ضرب جرح عمدیمجازات ضرب و جرحمجازات ضرب و جرح با چاقومجازات ضرب و جرح با چوبمجازات ضرب و جرح با سلاح سردمجازات ضرب و جرح با سلاح گرممجازات ضرب و جرح با قمهمجازات ضرب و جرح بدون اثرمجازات ضرب و جرح چاقومجازات ضرب و جرح چیستمجازات ضرب و جرح در ایرانمجازات ضرب و جرح در قانونمجازات ضرب و جرح در نیروهای مسلحمجازات ضرب و جرح زنمجازات ضرب و جرح زوجهمجازات ضرب و جرح سادهمجازات ضرب و جرح شبه عمدمجازات ضرب و جرح شوهرمجازات ضرب و جرح عمديمجازات ضرب و جرح عمدیمجازات ضرب و جرح عمدی با چاقومجازات ضرب و جرح عمدی با سلاح سردمجازات ضرب و جرح عمدی در قانون جدیدمجازات ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی جدیدمجازات ضرب و جرح عمدی سادهمجازات ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگیمجازات ضرب و جرح عمدی و تهدیدمجازات ضرب و جرح غیرعمدیمجازات ضرب و جرح فاقد اثرمجازات ضرب و جرح منجر به شکستگیمجازات ضرب و جرح همسرمجازات ضرب و جرح و توهینمجازات ضرب و جرح و فحاشیمجازات ضرب وجرح سادهمجازات قانونی ضرب و جرحمجازات کیفری ضرب و جرحمجازات مشارکت در ضرب و جرحمجازات معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدیمجازات معاونت در ضرب و جرحمجازات ورود به عنف و ضرب و جرحمواد قانونی مجازات ضرب و جرح عمدی

2 دیدگاه

  • با سلام و عرض ادب . دیشب همسرم به دلیل مصرف بیش از حد مشروبات الکلی و نداشتن اختیار من و فرزند 2 سال ام را به شدت کتک زده و در نهایت تکه شیشه ای که در زمین بود را به سمت بنده پرتاب کرد و باعث ایجاد زخم در ناحیه شکم شد . بعد از مراجعه به پزشک ایشان در فرم بیمارستان کتمان کردند که باعث این موضوع هستند و من هیچ شاهدی برای این موضوع ندارم . ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایید که چه مراحل قانونی را باید انجام دهم .

    • با سلام و احترام . چنانجه شما برای اثبات ادعای خود شاهدی نداشته باشید ، سریعترین اقدام رفتن به کلانتری و ارجاع موضوع به پزشکی قانونی است که موجب اثبات کتک زدن شوهر می شود. زیرا در نهایت، علم قاضی مهمترین دلیل است که می¬ تواند از طرق مختلفی از جمله نظریه کارشناسی، بررسی دوربین های مدار بسته، نظر پزشکی قانونی، حاصل شود.که در تمامی این موارد، قاضی می¬ تواند بر اساس علم خود به صدور رای اقدام کند .جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.