کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری


امروز با بررسی کلاهبرداری و مسائل حقوقی پیرامون آن در خدمت شما هستیم.

مقدمه

کلاهبرداری جرمی بر پایه فریب است که کلاهبرداران برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. در بسیاری از کشورها جرم است، اگرچه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می‌گردد در حالی که این جرم از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می‌رود.

کلاهبردار به گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.

روش‌های شناسائی کلاهبردار

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عکس کلاهبرداران را جهت اطلاع عموم در جراید منتشر می‌کند.

در حقوق

قسمتی از حقوق جزای اختصاصی ایران در باب جرایم علیه اموال و مالکیت است و بخش مهم جرایم علیه اموال و مالکیت، به کلاهبرداری اختصاص دارد.

قانون مجازات اسلامی ایران، این جرم را تعریف نکرده و فقط در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصادیق کلاهبرداری بیان شده است.

مجازات سرقت وسایل نقلیه چیست

مطابق تعاریف حقوقدانان کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر (دیگری) از روش توسل همراه با سونیت به وسایل یا فعل فریبکارانه، که توسط مرتکب انجام شده و باعث فریب قربانی می شود.

عنصر قانونی جرم 

هر جرمی برای تحقق به سه عنصر قانونی، مادی و روانی یا معنوی نیاز دارد. عنصر قانونی به این معنی است که جرم انجام شده توسط مجرم در قانون پیش‌بینی شده باشد.

این جرم در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که به استدلال این ماده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

هر کس مردم را امیدوار به امور غیر واقع نماید.

هر کس با توسل به فریب و از روی تقلب و حیله مال غیر (دیگری) را ببرد.

هر کس خود را بر خلاف واقع صاحب موقعیت و منصب نشان دهد و یا طوری وانمود کند که به دیگری القا شود وی صاحب تجارت یا شرکت یا کارخانجات است و از این طریق مال دیگری را ببرد.

وکیل دادسرای شمیران

هر شخصی که مردم را از اتفاقات و یا حوادثی که غیر واقع هستند بترساند تا مال او را ببرد.

هر شخص که با استفاده از سند مجعول و یا استفاده از اسناد تقلبی دیگر مال دیگری را ببرد.

تمامی مواردی که در عنصر قانونی آمده است جنبه تمثیلی (مثال می‌باشند) داشته این موارد حصری (محدود) نمی‌باشد بنابراین چنانچه شخص با استفاده از وسایل تقلبی مال دیگری را ببرد به عنوان کلاهبردار پس از اثبات جرم، قابل مجازات است.

عنصر معنوی جرم

سومین رکنی که برای تحقق این جرم لازم و ضروری است رکن معنوی یا روانی است به این معنا که تنها عنصر مادی و رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق این جرم کفایت نخواهد کرد.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

حتما می‌بایست شخص سونیت عام (عمد در فعل) و سونیت خاص (قصد بردن مال دیگری) داشته باشد. بنابراین اگر شخص سونیت نداشته باشد نمی‌توان وی را به عنوان کلاهبردار مشمول مجازات این جرم دانست.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی به فعل (انجام عمل) یا ترک فعل (انجام ندادن عمل) مجرمانه تعلق دارد.

در واقع عملیات فیزیکی و رفتاری شخص را باید برسی نمود. در این جرم مطابق قانون و نظریات اکثریت حقوقدانان ترک فعل (انجام ندادن عملی) راهی ندارد و تنها با فعل و رفتار مادی امکان‌پذیر است پس چنانچه شخصی تصور کند دیگری شغل یا سمتی دارد و به واسطه ان شغل یا سمت برای پیشبرد کار خود مبلغی را به دیگری بپردازد و ان شخص دریافت کننده نیز سکوت کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

چون در این فرض هیچ گونه حیله و فریبی توسط گیرنده وجه وجود نداشته است، بنابراین نتیجه می گیریم که در تحقق بزه (جرم) کلاهبرداری اولا باید توسل به وسایل متقلبانه باشد، ثانیا کلاهبرداری، تنها با فعل مثبت (انجام دادن کار یا عملی) است و ترک فعل نمی‌تواند منجر به کلاهبرداری شود، ثالثا، توسل به وسایل متقلبانه منجر به بردن مال دیگری شود و در هر حال اثبات شود که فریب و حیله در بردن مال، موثر بوده است.

کلاهبرداری ساده و مشدد

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق کلاهبرداری ساده را برشمرده و در قسمت دوم ماده ۱ قانون مذکور برای کلاهبرداری با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاصی مجازات مشدد در نظر گرفته است.

وکیل ملک غرب تهران

مطابق قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید:
در شرایطی که شخص کلاهبردار خود را مامور دولت یا نیروهای مسلح یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و قوای سه گانه بر خلاف واقعیت معرفی نماید و از این طریق مبادرت به بردن مال دیگری نماید به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم خواهد شد.

مدارک لازم جهت اثبات

در فرضی که کلاهبرداری از طریق تبلیغات عمومی و رسانه از قبیل تلویزیون و رادیو و روزنامه یا سخنرانی در مجامع باشد و از این طریق مال دیگری را ببرد به مجازات کلاهبرداری اشد محکوم می‌شود.

در هر حال با توجه به مصادیق قسمت دوم چنانچه کلاهبردار از طرق بیان شده دیگری را فریب بدهد به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می‌شود.

کلاهبرداری رایانه‌ای

کلاهبرداری رایانه‌ای از جمله جرایم نوین و از جرایم غیر قابل گذشت است که عنصر قانونی آن در قانون جرایم رایانه‌ای متبلور شده است.

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، شخصی که با اهداف فریبکارانه با انجام اعمالی به عنوان مثال با ساخت برنامه های جعلی، استفاده غیر قانونی از داده‌های رایانه‌ای و از این قبیل اموال دیگری را ببرد به حبس تعزیری از سه سال تا ۷ سال به اضافه رد (بازگرداندن) اصل مال و مجازات جزای نقدی معادل مال اخذ شده، محکوم می‌شود.

مجازات

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری اشاره نموده است که بر حسب آن مجازات کلاهبرداری به قرار زیر است:

الف) مجازات کلاهبرداری ساده
مجازات کلاهبرداری ساده عبارت است از یک تا هفت سال حبس به علاوه رد (بازگرداندن) مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

وکیل پایه یک کلاهبرداری ولنجک

حبس مشارکت در کلاهبرداری

ب) مجازات کلاهبرداری مشدد
عبارت است از دو تا ده سال حبس به علاوه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و انفصال (برکناری) از خدمات دولتی

پ) مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای
۳ تا ۷ سال حبس به اضافه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

کیفیات مخففه مجازات

تبصره ۱ ماده ۱ قانون نشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به کیفیاتی اشاره نموده است که قاضی صادر کننده رای می‌تواند به مجرم تخفیف دهد.

کیفیات مخففه (دلایل تخفیف) می‌تواند ندامت (پشیمانی) مجرم از ارتکاب جرم، اعلام گذشت شاکی باشد که قاضی در این شرایط می‌تواند حداقل حبس را در نظر بگیرد و از آن جا که کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت است نمی‌تواند حکم بر برائت (بی‌گناهی) بدهد و مجرم در هر حال از جنبه عمومی جرم، قابل مجازات خواهد بود.

شروع به جرم

مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا (رشوه گرفتن) و اختلاس و کلاهبرداری شروع به کلاهبرداری جرم است و مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات قانونی است و اگر شروع به جرم، خود جرم دیگری باشد مجرم به مجازات ان جرم نیز محکوم می‌شود.

وکیل پرونده

شناسایی جرم کلاهبرداری از آن جا که تفکیک جرایم علیه اموال و مالکیت با ظرافت همراه است نیاز به راهنمایی وکیل پایه یک دادگستری دارد.

چنانچه شما عزیزان از قبال ارتکاب جرم متضرر شده‌اید و خواهان طرح شکواییه و احقاق حق و دفاع از پرونده کیفری یا حقوقی یا ثبتی خویش در باب جرایم علیه اموال در دادسرا یا دادگاه یا مراجع ثبتی هستید، قبل از هر اقدام حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.

وکیل دادگاه کیفری دو تهران

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان آمادگی خود را جهت ارائه کلیه خدمات حقوقی اعلام می‌دارد.

راهنمای شکایت از قاضی متخلف

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (48 امتیاز)

23 دیدگاه

 • می خواهم از برادرم شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کنم ایا به نظر شما به نتیجه خواهم رسید؟
  با سلام خسته نباشید من از برادر ناتنی خود شش ماه پیش شکایت خیانت در امانت کردم شکایتم این بود بعد از فوت پدرم برادرم رفته دو میبلیون از حساب پدرم خالی کرده در دادیاری برادرم گفته بود که این پولی که برداشت کرده بود بخاطر هزینه کفن و دفن پدرم خرج کرده و گفته به اطلاع همه وراث قرار داده که این پول صرف این کرده در حالی برادرم دروغ میگه اصلا به من اطلاع نداده بود به هرحال چند شاهد آورده بود که به اطلاع ما داده و دادیار قرار صادر می کنه میگه با توجه به احراز نبودن امانی بودن و عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می کنه پرونده میره دادگاه . دادگاه هم این قرار تایید می کنه حالا من می خواهم از برادرم شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کنم آیا به نظر شما به نتیجه خواهم رسید؟ چون واقعا این برادر ناتنی با کلاهبرداری تمام اموال پدرم به نام خودش کرده با تشکر

 • شاکی پرونده کلاهبرداری هستم و پرونده پس از رد مال مختومه شده است. با توجه به اینکه روند پرونده برای گرفتن حکم محکومیت متهم بیش از دو سال طول کشیده و به دلیل تورم ارزش پول کلاهبرداری شده بسیار کاهش یافته میتوانم درخواست ضرر و زیان کنم؟ متهم اقرار کرده وجه حاصل از کلاهبرداری در این مدل در حساب بانکی بوده، می خوام بدونم درخواست ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری چگونه است؟

  • باسلام شما می توانید درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه کیفری تقدیم نمایید.

 • سلام و خسته نباشید درگیر پرونده کلاهبرداری هستم آیا می تونم ماشین بخرم؟
  توضیح بخوام بدم خدمتتون جریانه اینه که مهندس هستم و کارای طراحی صنعتی و تکنسین می کنم، اخیرا یک پروژه طراحی سوله برداشتم و با کارفرمایم رفتم مغازه ی فروش تجهیزات صنعتی تا لوازم لازمه را با مشاوره من تهیه کنیم
  ایشان کارت سرقتی کشید در مغازه، و من هم متهم به کلاهبرداری و هم‌ دستی شدم

  فاکتور خدمات با کارفرمایم را دارم و فیلم دوربین و شهادت شهود و … که اثبات کننده اینه که من گناهی ندارم و بخاطر شغلم همراهشون بودم
  حالا سوالم اینجاس، من که درگیر این پرونده هستم؛ آیا می توانم ماشین بخرم ؟
  قاضی بعدا نگه پول این ماشین راهم حتما از راه کلاهبرداری بدست آورده ام و محکوم بشم و ماشینم را هم ازم بگیرن ؟
  ارزش ماشین 4۵۰ میلیون هست

  ممنونم

 • سلام

  خدمت مدیر محترم موسسه حقوقی مهر پارسیان

  مرجع رسیدگی به جرم عضو گیری شرکت های هرمی مثل گلدکوئست کدوم دادسراست؟

  • سلام روز به خیر

   🔸️رای وحدت رویه شماره ۸۰۰
   🔹️مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

   ✅تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی

   ✍«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

   هیات عمومی دیوان عالی کشور

 • سلام پرسشم اینه که چطور حکم کلاهبرداری برداشته شود تا شخص سوپیشینه نداشته باشد؟
  ماجرای ما اینه که حکمی سال ها پیش اجرا شده و اکنون مشتکی عنه اعاده دادرسی درخواست داده و طی دادنامه که شخص محکوم شده بیان شده به دلیل مانورهای متقلبانه در گرفتن دسته چک و بردن مال مالباخته محکوم به رد مال و جریمه شده که پرداخت شده است و سوال اینجاست درصورت تایید واخواهی یا اعاده دادرسی؛ چگونه می توان ثابت کرد که دسته چکی را گرفته قصد کلاهبرداری نداشته و فقط ورشکست شده و چک ها برگشت خورده است و قصدی برای کلاهبرداری نداشته با توجه به اینکه مبلغ چک برگشتی سه میلیون تومان بوده است، لازم به ذکر است شخص شاکی در پرونده استناد کرده به اینکه با عوض کردن مشخصات شناسنامه دسته چک گرفته و ممنوعیت گرفتن دسته چک داشته و با گرفتن چک و خرج آن به شاکی مال فرد را برده و چون ممنوعیت دسته چک داشته پس دادگاه گفته با مانور متقلبانه که همان دستکاری در شناسنامه و گرفتن دسته چک می باشد اقدام به بردن مال یک نفر شده است و فقط یک نفر تقاضا داده بوده و حکم کلاهبرداری گرفته است .و دو فقره دیگر چک برگشتی اعلام شده بوده و کلا سه فقره برگشتی داشته است.
  خواهشمندم راهنمایی فرمایید تا لااقل حکم کلاهبرداری برداشته شود تا شخص سوپیشینه نداشته باشد.

  • با سلام بهتر است قبل از اظهار نظر موضوع شما بررسی بیشتری شود.
   بدون رویت دادنامه ها و اوراق پرونده اظهار نظر امکان پذیر نیست.

 • سلام وقتتون بخیر، یک نفر با چک های بلامحل حدود پنج میلیارد پول منو خورده و متاسفانه چک هاش هم کیفری نشد، همه حقوقی شد چون چک ها را به شخص دیگری انتقال دادم.
  آیا از طریق اینترپل می توان اقدام کرد. گمان میکنم به کشور ترکیه گریخته باشد.
  سوالم اینه که پنج میلیارد کلاهبرداری از طریق اینترپل قابل پیگیری است؟

  • ‌باسلام،از جنبه حقوقی صرفا می توانید حکم بر محکومیت اخذ و اموال و املاک شخص را توقیف و بفروشید.
   توضیحا اینکه باید در هر صورت نسبت به چکها اقدام نموده پس از قطعی شدن رای و صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال و یا جلب اقدام نمایید. و در صورت صدور رای و قطعیت ان در مرحله اجرا تقاضای پیگرد را مطرح نمایید.

 • با سلام مرور زمان شکایت فریب در ازدواج و کلاهبرداری چقدر است؟
  ماجرا اینه که پس از دو سال از عقد موقت می توان شکایت فریب در ازدواج و کلاهبرداری مطرح کرد( با امور واهی و فریب دادن پس از عقد موقت با وعده به نام زدن ماشینش و فروش سهام و ارثیه مبلغ شصت میلیون تحت عنوان وام و قرض و پول دستی گرفته و بعد مشخص شد ماشین به نام مادرش بوده و ارثیه و سهامی هم ندارد و هدفش بردن پول بوده ) می توان شکایت کیفری مطرح کرد با توجه به قانون کاهش مجازاتها یا مشمول مرور زمان است
  آیا نتیجه می گیرم؟
  چون شاهد هم دارم که فریبم دادند و صدای ضبط شده خودشان که اقرار کردند، شصت میلیون را گرفتن

  • باسلام، در نگاه اول بنظر وصف کیفری متصور نیست، فقط می توانید حقوقی طرح دعوی کنید، اما
   سوال حقوقی دقیق طرح نشده است. مثلا تاریخ اطلاع از موضوعات فوق ذکر نشده است. بهتر است مشاوره اختصاصی رزرو کنید. در هر حال مطالعه ماده زیر لازم است.
   ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی
   در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
   تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

 • با سلام و عرض ادب،
  ضمن خدا قوت. عارضم خدمتتون که اخیرا مطلع شدیم که یکی از برادرانم سال ها پیش با سواستفاده از اختلافات درون خانوادگی و با دادن وعده بسیار به پدرم که شغل آزاد داشته و پیرمرد است تمام اموال وی را که عمدتا شامل منزل مسکونی چند طبقه در جنت آباد تهران محله 35 متری گلستان و یک باب مغازه است را طی یک وکالت بلاعزل به نام خود کرده و پس از چند دست چرخش سند بنام خودگرفته است. و الان سایر برادران و خواهران در فقر مطلق هستند به نحوی که پسر خودم نتونست به درس ادامه بده بعلت نداشتن پول کتاب و دفتر و ضمنا این برادر کلاهبردار از یکسال قبل پدر و مادرم را از منزل خودشان به محل نامعلومی منتقل و ساکن کرده و نوعی حبس خانگی حتی اجازه بیرون رفتن ندارند واکسن هم نزده اند و حتی نمی دادنند کدوم منطقه هستند! پدرم هم از ترس آواره شدن آخر عمری و از ترس ابرو و حیثیت خود ابراز پشیمانی نمی کند و ناچارا از آن برادر کلاهبردار دفاع لسانی می کند.
  خواهشمندم ارایه طریق بفرمایید ممنونم ازتون و خلاصه حرفم اینه که کلاهبرداری خانوادگی و گرفتن سهم ارث سایرین قبل فوت پدر رو چطور می تونیم پیگیری کنیم؟

  • با سلام در نگاه اول موضوع شما فاقد وصف مجرمانه به نظر می رسد چرا که هر شخصی می تواند در زمان حیات خود در کمال صحت و سلامت اموال خود را به هرکسی که مایل است منتقل نماید، لذا اگر پدر محجور بوده است امکان پیگیری می باشد. چنانچه دلائل اثباتی مبنی بر حبس و آزار و سوء رفتار وجود دارد می توانید شکایت نمایید، بهتر است با رزرو وقت مشاوره جزئیات را شرح دهید تا دقیقتر بتوانم راهنمایی کنم.
   به نظر می رسد جرم استفاده از ضعف نفس اشخاص قابل طرح باشد، اما باید شرایط بررسی شود.

 • سلام و عرض ادب، حدود پنج ماه پیش مغازه ای را با قرارداد دست نویس اجاره کردم
  چند وقت پیش صاحب ملک به من گفتند، من مغازه را به شما خیلی ارزان دادم

  من هم گفتم اگر کسی بیشتر اجاره میکنه بده به اون . من اینجا کسب خوبی ندارم و همین اجاره را هم دارم از جیب میدم.
  و چند روزی گذشت و یک روز بهم پیامک داد و گفت فردا بیا مغازه را تحویل بده ، اجاره دادم به شخصی
  منم گفتم باشه.
  فرداش رفتم و مغازه را جمع کردم و نود درصد اجناس را بردم ولی چند قلم جنس هم گذاشتم بمونه، کلید هم بهشون ندادم تا ودیعه رهن را پس بدهد.
  بعدش موقع حساب و کتاب با هم به مشکل خوردیم و میخواست مبلغ اضافه ای را از رهن کم کنه و من مخالفت کردم و گفتم که تا پول منو ندی مغازه رو بهت تحویل نمیدم
  چند روزی ازش خبری نبود، تا اینکه امروز رفتم دیدم قفل منو شکسته و مستاجر دیگری اونجا مستقر شده
  بهش زنگ میزنم جواب نمیده
  قرار داد من هنوز هشت ماه دیگه اعتبار داره.
  هم مغازه را به زور ازم گرفته و هم چند قلم جنس تو مغازه رو ، و هم پولمو نمیده.
  تورو بخدا من باید چیکار کنم یک کمکی به من بکنید.

  • باسلام ،متن قرارداد شما مورد استناد دادگاه بوده و اگر مالک (موجر) بدون اذن مستاجر، ملک در ید مستاجر را قبل از موعد، بدون تسویه با مستاجر به کس دیگری واگذار نماید مرتکب جرم شده و اعمالی را که شما عنوان نموده اید که توسط موجر صورت گرفته، تصرف عدوانی و سرقت اموال و انتقال منافع مال غیر و … محسوب شده که با مستنداتی که دارید قابلیت پیگرد قضایی را بدنبال دارد.
   در فرضی هم احتمال دارد قرارداد اجاره بین شما فسخ شده محسوب شود در این صورت دعوی حقوقی استرداد ودیعه و وسایل قابل طرح است جهت رزرو وقت مشاوره اقدام نمایید.

 • سلام وقت بخیر؛ از من شکایت شد در یک شعبه با موضوع تهدید .سرقت موجب تعزیر و کلاهبرداری،بعد از گذشت دو ماه و چندین جلسه بازپرسی از تمام شاهدان و بمن، امروز باهام تماس گرفتن از دادگستری و گفتند شما بجرم تهدید بیاید و فیش حقوقی بیارید، امکان داره از دوباره از من وثیقه بخوان واسه جرم کلاهبرداری؟

  • با سلام، اگر همان پرونده و موضوع باشد یک تامین کافی است، اما اگر نسبت به بحث کلاهبرداری نگران هستید در هر صورت احتمال تشدید وثیقه وجود دارد.

 • سلام وقت بخیر من یک زمین مشترک با مادرم دارم که به من گفتن 10 میلیارد تومان به فروش میره ولی باتوجه به چیزهایی که شنیدم فکر میکنم از مقداری که به من گفتن بیشتر هم به فروش میره پرسشم این هست آیا در بنگاه هنگام فروش راهی وجود دارد که مقدار واقعی فروخته شده را از من پنهان کنندو به عبارتی منو دور بزنند.
  اگر بخشی از پول رو به صورت چک دادند من از کجا متوجه بشم ی مقداریش چک هست ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • با سلام، در خصوص سوال شما عرض کنم، جهت اظهارنظر بهتر، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
   بهتر است از حضور یک وکیل در زمان تنظیم قرارداد استفاده کنید.
   امکان کلاهبرداری وجود دارد حتما با دقت بررسی نمایید.

 • با سلام، در خصوص سوال شما عرض کنم، جهت اظهارنظر بهتر، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
  بهتر است از حضور یک وکیل در زمان تنظیم قرارداد استفاده کنید.
  امکان کلاهبرداری وجود دارد حتما با دقت بررسی نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *