وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری


در این مقاله وکیل کلاهبرداری به بررسی جرم کلاهبرداری و مسائل کیفری پیرامون آن پرداخته است.

مقدمه

وکیل کلاهبرداری به صورت تخصصی در حوزه کلاهبرداری فعالیت می‌کند و به تمام قوانین مرتبط با کلاهبرداری و رویه قضایی مربوط به کلاهبردای اشراف کامل دارد و فقط در همین امر اعلام وکالت و پذیرش پرونده می‌نمایند.

به گفته وکیل کلاهبرداری، کلاهبرداران برای کسب نفع و بردن مال افراد، با اغفال و فریب افراد، مرتکب کلاهبرداری می‌شوند.
کلاهبرداری در همه کشورها جرم است، اگر چه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی هر کشور متفاوت است.

در یک نوع تقسیم‌بندی، جرایم به سه دسته، جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند.
1- جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که بر علیه تمامیت جسمانی افراد واقع می‌شوند، مانند قتل یا آسیب به دست یا آبرو افراد.
2- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی موجب سلب آسایش و امنیت افراد یا ایجاد رعب و وحشت بین افراد جامعه می‌شوند.
3- جرایم علیه اموال جرایمی هستند که موجب ضرر مالی به افراد می‌شود.
کلاهبرداری از جرایم علیه اموال محسوب می‌شود، یعنی نتیجه آن ضرر مالی است مانند سرقت و خیانت در امانت.

آنچه کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد، آن است که در اکثر جرایم مالی مانند سرقت، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل و استفاده مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می‌گردد.

در حالی که کلاهبرداری از این حیث با سایر جرایم علیه اموال متفاوت است، چرا که زیاندیده با اغفالی که توسط کلاهبردار انجام گرفته است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

چنانچه کلاهبردار در حین ارتکاب جرم مرتکب جرایمی همچون ضرب و شتم و… گردد، با وجود سایر شرایط، ممکن است مرتکب تعدد جرم شده و در نتیجه تعدد مجازات در پی خواهد داشت.

بنابراین غالبا کلاهبردارها به گونه‌ای عمل می‌کنند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع، مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.

مجازات مزاحمت تلفنی

روش‌های شناسایی کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی، این جرم را تعریف نکرده و فقط در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصادیق این جرم بیان شده است.
مطابق تعاریف حقوقدانان کلاهبرداری، بردن مال غیر (دیگری) با توسل (استفاده) به وسایل متقلبانه و غیر واقعی همراه با سونیت، است، بنابراین بارزترین مشخصه یک کلاهبرداری، مانورها (اعمال) متقلبانه به قصد فریب افراد است.

عنصر قانونی جرم

وکیل متخصص جرم کلاهبرداری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم بیان داشتند: هر جرمی برای تحقق به سه عنصر قانونی، مادی و روانی یا معنوی نیاز دارد.

عنصر قانونی جرم، به این معنی است که جرم انجام شده توسط مجرم در قانون پیش‌بینی شده باشد، یعنی چنانچه رفتاری در قانون جرم محسوب نشود قابل پیگیری و مجازات نخواهد بود.

این جرم در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که به استدلال این ماده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

 • هر کس مردم را امیدوار به امور غیر واقع نماید.
 • شخصی که با توسل به فریب و از روی تقلب و حیله مال غیر (دیگری) را ببرد.
 • هر کس خود را بر خلاف واقع صاحب موقعیت و منصب نشان دهد و یا طوری وانمود کند که به دیگری القا شود وی صاحب تجارت یا شرکت یا کارخانجات است و از این طریق مال دیگری را ببرد.
 • شخصی که مردم را از اتفاقات و یا حوادثی که غیر واقع هستند بترساند تا مال او را ببرد.
 • هر شخص که با استفاده از سند مجعول (جعلی) و یا استفاده از اسناد تقلبی دیگر مال دیگری را ببرد.

تمامی مواردی که در عنصر قانونی آمده است جنبه تمثیلی (مثال می‌باشند) داشته و این موارد حصری (محدود) نمی‌باشد.
بنابراین چنانچه شخص با استفاده از وسایل تقلبی مال دیگری را ببرد به عنوان کلاهبردار پس از اثبات جرم، قابل مجازات است.

وکیل دادسرای شمیران

عنصر معنوی جرم

یکی از عناصر و شرایطی که برای تحقق جرم، لازم و ضروری است و اثبات آن توسط وکیل کلاهبرداری نیز کار دشواری است، رکن معنوی یا روانی است.
در واقع تنها عنصر مادی و رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نخواهد کرد.

در کلاهبرداری مانند سایر جرایم، باید رکن معنوی محرز شود و حتما می‌بایست شخص سونیت عام (عمد در فعل و رفتار) و سونیت خاص (قصد بردن مال دیگری) را داشته باشد.
بنابراین اگر شخصی قصد و سونیت بردن اموال را نداشته باشد نمی‌توان وی را به عنوان کلاهبردار مشمول مجازات این جرم دانست.

وکیل کلاهبرداری ملکی

عنصر مادی جرم

رفتار مجرمانه یا عنصر مادی در جرم به فعل (انجام عمل) یا ترک فعل (انجام ندادن عمل) مجرمانه تعلق دارد.
در واقع عملیات فیزیکی و رفتاری شخص باید توسط وکیل کلاهبرداری بررسی شود تا با استناد به آنها بتوان شکایت کلاهبرداری را مطرح نمود.

در این جرم مطابق قانون و نظریات اکثریت حقوقدانان ترک فعل (انجام ندادن عملی) راهی ندارد و تنها با فعل یا همان انجام دادن رفتار مادی و ملموسی امکان‌پذیر است.
این بدان جهت است که قانون‌گذار در قانون بیان داشته است، کلاهبردار باید رفتارهای متقلبانه انجام دهد.

پس چنانچه شخصی تصور کند دیگری شغل یا سمتی دارد و به واسطه آن شغل یا سمت برای پیشبرد کار خود مبلغی را به دیگری بپردازد و شخص دریافت کننده نیز سکوت کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

چرا که هیچ عمل و رفتاری مبنی بر فریب، انجام نداده است و صرفا سکوت کرده است و سکوت برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و باید فعل یا عمل یا رفتاری صورت بگیرد، در این فرض هیچ گونه حیله و فریبی و عملیاتی توسط گیرنده وجه انجام نگرفته است.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

بنابراین نتیجه می‌گیریم که  در تحقق بزه (جرم) کلاهبرداری اولا باید توسل به وسایل متقلبانه باشد.
ثانیا کلاهبرداری، تنها با فعل مثبت (انجام دادن کار یا عملی) قابل تحقق است و ترک فعل نمی‌تواند منجر به کلاهبرداری شود.
ثالثا، توسل به وسایل متقلبانه منجر به بردن مال دیگری شود و در هر حال اثبات شود که فریب و حیله در بردن مال، موثر بوده است، تمام موارد مطرح شده باید توسط وکیل کلاهبرداری بررسی و در لایحه افاعیه یا طرح شکایت با استناد قانونی قید گردند.

کلاهبرداری ساده و مشدد

در این خصوص وکیل متخصص کلاهبرداری اذعان داشتند: براساس اشخاصی که مرتکب این جرم می‌شوند و اینکه جرم به چه صورت و از طریق تبلیغ و رسانه و… انجام گرفته است، کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود.

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق نوع ساده را برشمرده است.
در قسمت دوم ماده ۱ قانون مذکور برای کلاهبرداری با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاصی مجازات مشدد (شدیدتر و بیشتر) در نظر گرفته است.
مجازات نوع مشدد، شدیدتر از نوع ساده می‌باشد.

مطابق قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید:
در شرایطی که شخص کلاهبردار خود را مأمور دولت یا نیروهای مسلح یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و قوای سه گانه برخلاف واقعیت معرفی نماید و از این طریق مبادرت به بردن مال دیگری نماید به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم خواهد شد.

وکیل کلاهبرداری،وکیل کلاهبرداری در تهران،وکیل متخصص کلاهبرداری

مدارک لازم جهت اثبات

در فرضی که کلاهبرداری از طریق تبلیغات عمومی و رسانه از قبیل تلویزیون و رادیو و روزنامه یا سخنرانی در مجامع باشد و از این طریق مال دیگری را ببرد به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می‌شود.
در هر حال با توجه به مصادیق قسمت دوم چنانچه کلاهبردار از طریق گفته شده، دیگری را فریب بدهد به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می‌شود.

کلاهبرداری رایانه‌ای

به گفته وکیل متخصص این حوزه، کلاهبرداری رایانه‌ای از جمله جرایم نوین و از جرایم غیر قابل گذشت است.
یعنی گذشت شاکی خصوصی تاثیری در مجازات ندارد.

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، شخصی که با اهداف فریبکارانه با انجام اعمالی به عنوان مثال با ساخت برنامه‌های جعلی، استفاده غیر قانونی از داده‌های رایانه‌ای و از این قبیل اموال دیگری را ببرد، مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای شده است.
مجازات این جرم حبس تعزیری به اضافه رد (بازگرداندن) اصل مال و جزای نقدی معادل مال اخذ شده، می‌باشد.

مجازات

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری اشاره نموده است که به موجب آن مجازات کلاهبرداری به میزان زیر است:

الف) مجازات کلاهبرداری ساده

مجازات کلاهبرداری ساده عبارت است از یک تا هفت سال حبس به علاوه رد (بازگرداندن) مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

حبس مشارکت در کلاهبرداری

ب) مجازات کلاهبرداری مشدد

عبارت است از دو تا ده سال حبس به علاوه رد (بازگرداندن) مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است و انفصال (برکناری) از خدمات دولتی.

پ) مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای

کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری از طریق رایانه متفاوت است. در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد کلاهبردار از طریق دسترسی به سیستم قربانی، موجب بردن اموال او می‌شود اما در کلاهبرداری از طریق رایانه، کلاهبردار از طریق رایانه موجب فریب و اغفال افراد مختلف می‌شود و اموال آنها را می‌برد.

در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای ماده 741 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند (به دست آورد)، مرتکب کلاهبرداری شده است.

چنین فردی علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

کیفیات مخففه مجازات

مواردی که قاضی صادر کننده رأی می‌تواند به مجرم تخفیف دهد یا همان کیفیات مخففه مجازات، عبارتند از:
ندامت (پشیمانی) مجرم از ارتکاب جرم و اعلام گذشت شاکی باشد.

بهترین وکیل دعاوی حقوقی بانکی

قاضی در این شرایط می‌تواند حداقل حبس را در نظر بگیرد و از آن جا که کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت است نمی‌تواند حکم بر برائت (بی‌گناهی) بدهد و مجرم در هر حال از جنبه عمومی جرم، قابل مجازات خواهد بود.

جرایم در حکم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری بیان داشتند: جرایم در حکم کلاهبرداری، جرایمی هستند که شرایط تحقق جرم کلاهبرداری را ندارند اما مجازات آنها مجازات کلاهبرداری است. به طور مثال فردی که اقدام به فروش مال متعلق به دیگری (غیر) می‌نماید ممکن است مانور متقلبانه انجام ندهد، اما مجازات او در هر صورت مجازات کلاهبردار است.

جرایم در حکم کلاهبرداری را قانون‌گذاز به موجب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص عنوان نموده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی همچون: انتقال (فروش) مال غیر، انحصار وراثت بر خلاف واقعیت، تقسیم منافع موهوم (غیرواقعی) شرکت، خیانت در امانت، جعل عنوان نمایندگی بیمه و… اشاره نمود.

شروع به کلاهبرداری

مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا (رشوه گرفتن) و اختلاس و کلاهبرداری شروع به کلاهبرداری جرم است.
مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات قانونی است و اگر شروع به جرم، خود جرم دیگری باشد مجرم به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

شروع به جرم در حالتی اتفاق می‌افتد که مجرم شروع به عملیات اجرایی جرم نموده است، اما به دلیلی خارج از اراده خود مانند ورود پلیس، جرم به طور کامل محقق نمی‌شود.
با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی، ممکن است میزان و نوع مجازات شروع به جرم کلاهبرداری، تغییر نموده باشد.

معاونت در کلاهبرداری

معاونت در کلاهبرداری عنوان اتهامی است که در دادنامه‌های صادر شده در دادگاه ملاحظه می‌شود.

معاونت اتهامی است که به فردی که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد اما با ایجاد انگیزه یا تهدید یا تهیه مقدمات جرم و… وقوع جرم را تسهیل می‌نماید، انتساب داده می‌شود.

به گفته وکیل کلاهبرداری، معاونت در جرم کلاهبرداری نیز وجود دارد و به موجب قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری و مجازات در دادگاه‌های کیفری می‌باشد.

از موارد مهم در اثبات معاونت در جرم کلاهبرداری، وحدت قصد کلاهبردار و معاون آن در جرم کلاهبرداری است و مجازات حبس برای معاون جرم ممکن است در پی خواهد داشت.

شکایت از کلاهبردار

برای طرح شکایت از کلاهبردار می‌توان از وکیل متخصص کلاهبرداری مشاوره نمود تا با بررسی موضوع شما ارکان شرایط این جرم را بررسی نماید و راهکار قانونی را ارائه دهند.

برای ثبت شکایت کلاهبرداری باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید و شکایت خود را ثبت نمایید.

وکیل شکایت از تهدید به قتل

پس از ثبت شکایت مرجع رسیدگی کننده از طریق پیامک جهت ادامه پروسه قانونی، اعلام خواهد شد.

وکیل پرونده

شناسایی این جرم و تفکیک آن از سایر جرایم علیه اموال و مالکیت نیازمند دریافت مشاوره از بهترین وکیل کلاهبرداری  است.
چنانچه به دلیل ارتکاب این جرم متضرر شده‌اید و خواهان طرح شکایت و احقاق حق خود هستید.
یا به دنبال دفاع از پرونده کیفری یا حقوقی یا ثبتی خویش در باب جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری در دادسرا یا دادگاه یا مراجع ثبتی هستید.
قبل از هر اقدام با وکیل کلاهبرداری که دارای پروانه پایه یک دادگستری است و در حوزه کلاهبرداری به صورت تخصصی فعالیت دارد، مشورت نمایید.
موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه کلیه خدمات حقوقی اعلام می‌دارد.

کلاهبرداری چیست؟

استفاده از وسایل متقلبانه و مجرمانه و انجام اعمال و فعالیت‌های متقلبانه به منظور اغفال و فریب افراد برای بردن اموال آنها را کلاهبرداری می‌گویند.

کلاهبرداری رایانه‌ای چیست؟

هرگاه افراد کلاهبردار از طریق رایانه و یا فضای مجازی یا اینترنت موجب اغفال و فریب و بردن اموال افراد شوند کلاهبرداری رایانه‌ای صورت می‌گیرد.

راهنمای شکایت از قاضی متخلف

_

نشانی دفتر وکالت وکیل کلاهبرداری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (404 امتیاز)

جرایم پولی و اقتصادیمقالات کیفری

بهترین وکیل کلاهبرداریبهترین وکیل کلاهبرداری تهرانبهترین وکیل کلاهبرداری در مشهدتفاوت کلاهبرداری ساده و مشددجرم کلاهبرداری سادهکلاهبرداری رایا مارکتینگکلاهبرداری رایانه ایکلاهبرداری رایانه ای چیستکلاهبرداری رایانه ای مقالهکلاهبرداری سادهکلاهبرداری ساده چیستکلاهبرداری ساده و مشددمجازات کلاهبرداریمجازات کلاهبرداری از بیمهمجازات کلاهبرداری اینترنتیمجازات کلاهبرداری در انحصار وراثتمجازات کلاهبرداری در فضای مجازیمجازات کلاهبرداری در قانون جدیدمجازات کلاهبرداری درجه چند استمجازات کلاهبرداری شبکه ایمجازات کلاهبرداری مالیمجازات کلاهبرداری ملکیوکیل کلاهبرداریوکیل کلاهبرداری ارز دیجیتالوکیل کلاهبرداری اصفهانوکیل کلاهبرداری اهوازوکیل کلاهبرداری اینترنتیوکیل کلاهبرداری تبریزوکیل کلاهبرداری تهرانوکیل کلاهبرداری در اختیاریهوکیل کلاهبرداری در اصفهانوکیل کلاهبرداری در تهرانوکیل کلاهبرداری در کرجوکیل کلاهبرداری در مشهدوکیل کلاهبرداری رایانه ایوکیل کلاهبرداری شیرازوکیل کلاهبرداری کرجوکیل کلاهبرداری ماشینوکیل متخصص کلاهبرداری

85 دیدگاه

 • می خواهم از برادرم شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کنم ایا به نظر شما به نتیجه خواهم رسید؟
  با سلام خسته نباشید من از برادر ناتنی خود شش ماه پیش شکایت خیانت در امانت کردم شکایتم این بود بعد از فوت پدرم برادرم رفته دو میبلیون از حساب پدرم خالی کرده در دادیاری برادرم گفته بود که این پولی که برداشت کرده بود بخاطر هزینه کفن و دفن پدرم خرج کرده و گفته به اطلاع همه وراث قرار داده که این پول صرف این کرده در حالی برادرم دروغ میگه اصلا به من اطلاع نداده بود به هرحال چند شاهد آورده بود که به اطلاع ما داده و دادیار قرار صادر می کنه میگه با توجه به احراز نبودن امانی بودن و عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می کنه پرونده میره دادگاه . دادگاه هم این قرار تایید می کنه حالا من می خواهم از برادرم شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کنم آیا به نظر شما به نتیجه خواهم رسید؟ چون واقعا این برادر ناتنی با کلاهبرداری تمام اموال پدرم به نام خودش کرده با تشکر

 • شاکی پرونده کلاهبرداری هستم و پرونده پس از رد مال مختومه شده است. با توجه به اینکه روند پرونده برای گرفتن حکم محکومیت متهم بیش از دو سال طول کشیده و به دلیل تورم ارزش پول کلاهبرداری شده بسیار کاهش یافته میتوانم درخواست ضرر و زیان کنم؟ متهم اقرار کرده وجه حاصل از کلاهبرداری در این مدل در حساب بانکی بوده، می خوام بدونم درخواست ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری چگونه است؟

  • باسلام شما می توانید درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه کیفری تقدیم نمایید.

 • سلام و خسته نباشید درگیر پرونده کلاهبرداری هستم آیا می تونم ماشین بخرم؟
  توضیح بخوام بدم خدمتتون جریانه اینه که مهندس هستم و کارای طراحی صنعتی و تکنسین می کنم، اخیرا یک پروژه طراحی سوله برداشتم و با کارفرمایم رفتم مغازه ی فروش تجهیزات صنعتی تا لوازم لازمه را با مشاوره من تهیه کنیم
  ایشان کارت سرقتی کشید در مغازه، و من هم متهم به کلاهبرداری و هم‌ دستی شدم

  فاکتور خدمات با کارفرمایم را دارم و فیلم دوربین و شهادت شهود و … که اثبات کننده اینه که من گناهی ندارم و بخاطر شغلم همراهشون بودم
  حالا سوالم اینجاس، من که درگیر این پرونده هستم؛ آیا می توانم ماشین بخرم ؟
  قاضی بعدا نگه پول این ماشین راهم حتما از راه کلاهبرداری بدست آورده ام و محکوم بشم و ماشینم را هم ازم بگیرن ؟
  ارزش ماشین 4۵۰ میلیون هست

  ممنونم

 • سلام

  خدمت مدیر محترم موسسه حقوقی مهر پارسیان

  مرجع رسیدگی به جرم عضو گیری شرکت های هرمی مثل گلدکوئست کدوم دادسراست؟

  • سلام روز به خیر

   🔸️رای وحدت رویه شماره ۸۰۰
   🔹️مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

   ✅تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی

   ✍«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

   هیات عمومی دیوان عالی کشور

 • سلام پرسشم اینه که چطور حکم کلاهبرداری برداشته شود تا شخص سوپیشینه نداشته باشد؟
  ماجرای ما اینه که حکمی سال ها پیش اجرا شده و اکنون مشتکی عنه اعاده دادرسی درخواست داده و طی دادنامه که شخص محکوم شده بیان شده به دلیل مانورهای متقلبانه در گرفتن دسته چک و بردن مال مالباخته محکوم به رد مال و جریمه شده که پرداخت شده است و سوال اینجاست درصورت تایید واخواهی یا اعاده دادرسی؛ چگونه می توان ثابت کرد که دسته چکی را گرفته قصد کلاهبرداری نداشته و فقط ورشکست شده و چک ها برگشت خورده است و قصدی برای کلاهبرداری نداشته با توجه به اینکه مبلغ چک برگشتی سه میلیون تومان بوده است، لازم به ذکر است شخص شاکی در پرونده استناد کرده به اینکه با عوض کردن مشخصات شناسنامه دسته چک گرفته و ممنوعیت گرفتن دسته چک داشته و با گرفتن چک و خرج آن به شاکی مال فرد را برده و چون ممنوعیت دسته چک داشته پس دادگاه گفته با مانور متقلبانه که همان دستکاری در شناسنامه و گرفتن دسته چک می باشد اقدام به بردن مال یک نفر شده است و فقط یک نفر تقاضا داده بوده و حکم کلاهبرداری گرفته است .و دو فقره دیگر چک برگشتی اعلام شده بوده و کلا سه فقره برگشتی داشته است.
  خواهشمندم راهنمایی فرمایید تا لااقل حکم کلاهبرداری برداشته شود تا شخص سوپیشینه نداشته باشد.

  • با سلام بهتر است قبل از اظهار نظر موضوع شما بررسی بیشتری شود.
   بدون رویت دادنامه ها و اوراق پرونده اظهار نظر امکان پذیر نیست.

 • سلام وقتتون بخیر، یک نفر با چک های بلامحل حدود پنج میلیارد پول منو خورده و متاسفانه چک هاش هم کیفری نشد، همه حقوقی شد چون چک ها را به شخص دیگری انتقال دادم.
  آیا از طریق اینترپل می توان اقدام کرد. گمان میکنم به کشور ترکیه گریخته باشد.
  سوالم اینه که پنج میلیارد کلاهبرداری از طریق اینترپل قابل پیگیری است؟

  • ‌باسلام،از جنبه حقوقی صرفا می توانید حکم بر محکومیت اخذ و اموال و املاک شخص را توقیف و بفروشید.
   توضیحا اینکه باید در هر صورت نسبت به چکها اقدام نموده پس از قطعی شدن رای و صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال و یا جلب اقدام نمایید. و در صورت صدور رای و قطعیت ان در مرحله اجرا تقاضای پیگرد را مطرح نمایید.

 • با سلام مرور زمان شکایت فریب در ازدواج و کلاهبرداری چقدر است؟
  ماجرا اینه که پس از دو سال از عقد موقت می توان شکایت فریب در ازدواج و کلاهبرداری مطرح کرد( با امور واهی و فریب دادن پس از عقد موقت با وعده به نام زدن ماشینش و فروش سهام و ارثیه مبلغ شصت میلیون تحت عنوان وام و قرض و پول دستی گرفته و بعد مشخص شد ماشین به نام مادرش بوده و ارثیه و سهامی هم ندارد و هدفش بردن پول بوده ) می توان شکایت کیفری مطرح کرد با توجه به قانون کاهش مجازاتها یا مشمول مرور زمان است
  آیا نتیجه می گیرم؟
  چون شاهد هم دارم که فریبم دادند و صدای ضبط شده خودشان که اقرار کردند، شصت میلیون را گرفتن

  • باسلام، در نگاه اول بنظر وصف کیفری متصور نیست، فقط می توانید حقوقی طرح دعوی کنید، اما
   سوال حقوقی دقیق طرح نشده است. مثلا تاریخ اطلاع از موضوعات فوق ذکر نشده است. بهتر است مشاوره اختصاصی رزرو کنید. در هر حال مطالعه ماده زیر لازم است.
   ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی
   در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
   تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

 • با سلام و عرض ادب،
  ضمن خدا قوت. عارضم خدمتتون که اخیرا مطلع شدیم که یکی از برادرانم سال ها پیش با سواستفاده از اختلافات درون خانوادگی و با دادن وعده بسیار به پدرم که شغل آزاد داشته و پیرمرد است تمام اموال وی را که عمدتا شامل منزل مسکونی چند طبقه در جنت آباد تهران محله 35 متری گلستان و یک باب مغازه است را طی یک وکالت بلاعزل به نام خود کرده و پس از چند دست چرخش سند بنام خودگرفته است. و الان سایر برادران و خواهران در فقر مطلق هستند به نحوی که پسر خودم نتونست به درس ادامه بده بعلت نداشتن پول کتاب و دفتر و ضمنا این برادر کلاهبردار از یکسال قبل پدر و مادرم را از منزل خودشان به محل نامعلومی منتقل و ساکن کرده و نوعی حبس خانگی حتی اجازه بیرون رفتن ندارند واکسن هم نزده اند و حتی نمی دادنند کدوم منطقه هستند! پدرم هم از ترس آواره شدن آخر عمری و از ترس ابرو و حیثیت خود ابراز پشیمانی نمی کند و ناچارا از آن برادر کلاهبردار دفاع لسانی می کند.
  خواهشمندم ارایه طریق بفرمایید ممنونم ازتون و خلاصه حرفم اینه که کلاهبرداری خانوادگی و گرفتن سهم ارث سایرین قبل فوت پدر رو چطور می تونیم پیگیری کنیم؟

  • با سلام در نگاه اول موضوع شما فاقد وصف مجرمانه به نظر می رسد چرا که هر شخصی می تواند در زمان حیات خود در کمال صحت و سلامت اموال خود را به هرکسی که مایل است منتقل نماید، لذا اگر پدر محجور بوده است امکان پیگیری می باشد. چنانچه دلائل اثباتی مبنی بر حبس و آزار و سوء رفتار وجود دارد می توانید شکایت نمایید، بهتر است با رزرو وقت مشاوره جزئیات را شرح دهید تا دقیقتر بتوانم راهنمایی کنم.
   به نظر می رسد جرم استفاده از ضعف نفس اشخاص قابل طرح باشد، اما باید شرایط بررسی شود.

 • سلام و عرض ادب، حدود پنج ماه پیش مغازه ای را با قرارداد دست نویس اجاره کردم
  چند وقت پیش صاحب ملک به من گفتند، من مغازه را به شما خیلی ارزان دادم

  من هم گفتم اگر کسی بیشتر اجاره میکنه بده به اون . من اینجا کسب خوبی ندارم و همین اجاره را هم دارم از جیب میدم.
  و چند روزی گذشت و یک روز بهم پیامک داد و گفت فردا بیا مغازه را تحویل بده ، اجاره دادم به شخصی
  منم گفتم باشه.
  فرداش رفتم و مغازه را جمع کردم و نود درصد اجناس را بردم ولی چند قلم جنس هم گذاشتم بمونه، کلید هم بهشون ندادم تا ودیعه رهن را پس بدهد.
  بعدش موقع حساب و کتاب با هم به مشکل خوردیم و میخواست مبلغ اضافه ای را از رهن کم کنه و من مخالفت کردم و گفتم که تا پول منو ندی مغازه رو بهت تحویل نمیدم
  چند روزی ازش خبری نبود، تا اینکه امروز رفتم دیدم قفل منو شکسته و مستاجر دیگری اونجا مستقر شده
  بهش زنگ میزنم جواب نمیده
  قرار داد من هنوز هشت ماه دیگه اعتبار داره.
  هم مغازه را به زور ازم گرفته و هم چند قلم جنس تو مغازه رو ، و هم پولمو نمیده.
  تورو بخدا من باید چیکار کنم یک کمکی به من بکنید.

  • باسلام ،متن قرارداد شما مورد استناد دادگاه بوده و اگر مالک (موجر) بدون اذن مستاجر، ملک در ید مستاجر را قبل از موعد، بدون تسویه با مستاجر به کس دیگری واگذار نماید مرتکب جرم شده و اعمالی را که شما عنوان نموده اید که توسط موجر صورت گرفته، تصرف عدوانی و سرقت اموال و انتقال منافع مال غیر و … محسوب شده که با مستنداتی که دارید قابلیت پیگرد قضایی را بدنبال دارد.
   در فرضی هم احتمال دارد قرارداد اجاره بین شما فسخ شده محسوب شود در این صورت دعوی حقوقی استرداد ودیعه و وسایل قابل طرح است جهت رزرو وقت مشاوره اقدام نمایید.

 • سلام وقت بخیر؛ از من شکایت شد در یک شعبه با موضوع تهدید .سرقت موجب تعزیر و کلاهبرداری،بعد از گذشت دو ماه و چندین جلسه بازپرسی از تمام شاهدان و بمن، امروز باهام تماس گرفتن از دادگستری و گفتند شما بجرم تهدید بیاید و فیش حقوقی بیارید، امکان داره از دوباره از من وثیقه بخوان واسه جرم کلاهبرداری؟

  • با سلام، اگر همان پرونده و موضوع باشد یک تامین کافی است، اما اگر نسبت به بحث کلاهبرداری نگران هستید در هر صورت احتمال تشدید وثیقه وجود دارد.

 • سلام وقت بخیر من یک زمین مشترک با مادرم دارم که به من گفتن 10 میلیارد تومان به فروش میره ولی باتوجه به چیزهایی که شنیدم فکر میکنم از مقداری که به من گفتن بیشتر هم به فروش میره پرسشم این هست آیا در بنگاه هنگام فروش راهی وجود دارد که مقدار واقعی فروخته شده را از من پنهان کنندو به عبارتی منو دور بزنند.
  اگر بخشی از پول رو به صورت چک دادند من از کجا متوجه بشم ی مقداریش چک هست ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • با سلام، در خصوص سوال شما عرض کنم، جهت اظهارنظر بهتر، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
   بهتر است از حضور یک وکیل در زمان تنظیم قرارداد استفاده کنید.
   امکان کلاهبرداری وجود دارد حتما با دقت بررسی نمایید.

 • با سلام، در خصوص سوال شما عرض کنم، جهت اظهارنظر بهتر، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
  بهتر است از حضور یک وکیل در زمان تنظیم قرارداد استفاده کنید.
  امکان کلاهبرداری وجود دارد حتما با دقت بررسی نمایید.

 • سوال
  شخصی از من ۲ سال پیش مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرد و بعد از شکایت کیفری و پیگیری های زیاد و فراری بودن طرف مقابل ، دادگاه حکم غیابی صادر کرد ، حالا بعد از گذشت چندماه ، ابلاغیه برای اینجانب آمده ،در خصوص واخواهي ایشان عليه من که باید در وقت مقرر جهت رسيدگي حضور داشته باشم .
  با توجه به اینکه حکم قطعی صادر شده چرا این ابلاغیه برای من اومده؟ در مقابل واخواهی ایشان بنده چه راه قانونی دارم ؟؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • با سلام و وقت بخیر
   چون رای غیابی بوده و متهم از خود دفاعی ننموده است دادگاه جهت استماع اظهارات متهم، جلسه تشکیل داده است. حتما در خصوص جلسه واخواهی با وکیل مشورت کنید و حتی الامکان اعطای وکالت نمایید جهت رزرو تایم بابت مشاوره با وکلای متخصص با شماره های مجموعه تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من سوالی داشتم این هفته خانومی به مغازه بنده مراجعه کردن و خودشون را نماینده بیمه معرفی کردن و اعلام کردن که ایشون از کارشناسان بیمه پاسارگاد هستن و میخوان طرح های بیمه رو به من معرفی کنن من برای خودم و 2 فرزندم و همسرم بیمه عمر رو ثبت نام کردم ایشون شماره کارتی به من دادن که متعلق به یک اقایی بود و گفتن مبلغ اولیه 7 میلیون تومان باید به این حساب واریز کنم تا بیمه رو برای من انجام بدن و گفتن این حساب متعلق به سرپرست ایشون هست الان بعد از گذشت یک هفته ایشون جواب بنده رو نمیدن و من از بانک پیگیری کردم پول به حساب یک اقایی در تبریز واریز شده و ایشون کارتشون دزدیده شده ازشون و مبلغ همون لحظه برداشتن شده من چه کاری میتونم انجام بدم ؟

  • سلام و عرض احترام
   شرایط اینطور نشون میده که با استفاده از کارت بانکی از شما کلاهبرداری شده.
   به دادسرای محل اقامتتون مراجعه و شکوائیه تنظیم کنید.
   البته میتونین به یکی از دفاتر خدمات قضائی محل سکونت یا کار خودتون مراجعه و شکایت رو ثبت کنید.
   در صورت نیاز به راهنمائی .وتنظیم شگوائیه توسط وکیل کیفری با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

  • با سلام. بعد از طرح شکایت در دادسرا و تشکیل پرونده، برای تحقیقات مقدماتی، احضارمتهم، جمع آوری دلایل و مدارک به حوزه مربوطه در اداره آگاهی محل فرستاده میشود. با تکمیل تحقیقات توسط اداره آگاهی پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال میشود. در دادسرا تحقیقات نهایی انجام شده و در صورت اثبات شرایط و ارکان جرم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر میگردد و پرونده برای رسیدگی و تعیین مجازات به دادگاه کیفری دو محل فرستاده میشود. دادگاه با احراز شرایط و ارکان جرم، حکم به مجازات صادر مینماید در صورت نیاز به اعتراض درخواست اعاده دادرسی داده میشود.

 • سلام وقتتون بخیر
  این مدت کلی برای من پیامک اومده و من چند روز پیش فکردم ابلاغیه ثنا برام اومد و وارد لینک شدم و شماره کارت دادم برای خدمات ویژه ای که گفته بودن و از کارت مبلغ 20 میلیون برداشت شد اگر من شکایت کنم چه اتفاقی پیش میاد؟

  • سلام دوست عزیز
   شما امکان طرح شکایت کلاهبرداری دارید و مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، شخصی که با اهداف فریبکارانه با انجام اعمالی به عنوان مثال با ساخت برنامه های جعلی، استفاده غیر قانونی از داده‌های رایانه‌ای و از این قبیل اموال دیگری را ببرد به حبس تعزیری از سه سال تا ۷ سال به اضافه رد (بازگرداندن) اصل مال و مجازات جزای نقدی معادل مال اخذ شده، محکوم می‌شود.

 • با سلام و وقت بخیر . من از شرکت تازه تاسیس شده جنسی خریداری کردم، هنگام خرید، ایشان با تبلیغات دروغین در مورد کالای خود مطالبی را بیان کردند که فوق العاده مشتری پسند بوده ولی بنده پس از خرید متوجه شده ام که کالایی را که خریدم فاقد ارزش بوده و تبلیغات کاملا دروغ بوده است و همچنین در این معامله هیچ سند و مدرک کاغذی وجود ندارد،آیا این معامله مصداق کالاهبرداری می باشد؟

  • با سلام و وقت بخیر . بله موضوع مصداق بارز کلاهبرداری است. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت شکایت با عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید .

 • سلام. سلام معنی جرم کلاهبرداری رد مال میخواستم بدونم و اگر از جرمی 3 سال گذشته می¬تونیم از شخص کلاهبردار شکایت کنیم؟

  • با سلام.کلاهبرداری رد مال به معنی این است که مرتکب علاوه بر مجازات حبس باید مالی که از فریب خورده گرفته است را به وی برگرداند و اگر دلیل محکمه پسند برای اثبات این جرم دارید میتوانید با استناد به آنها برای شکایت اقدام کنید.

 • سلام ببخشید سوال داشتم در مورد اینکه کالایی رو خریدم که عیب داره و فروشنده زمان خرید به من عیب کالا رو نگفته،الان فروشنده کلاهبرداره؟

  • باسلام. خیر. بر اساس شرایطی برای شما که خریدار هستید، حق فسخ معامله ایجاد می گردد ولی فروشنده کلاهبردار به حساب نمی آید.

 • سلام جناب وکیل
  سوالی داشتم از محضر شما حدود بهمن ماه ما به واسطه دوستمون به فردی مراجعه کردیم که ادعا داشتن روشن بینی انجام میدن و با یک سری ابزار مثل آب و آیینه و.. به من گفتن دخترم بیمار میشه بیماری که ایشون از پا میندازه من بسیار پریشون ناراحت بودم گفتن اگر بخوان جلو این مورد گرفت بشه باید مبلغ ۲۰ میلیون بهشون پرداخت کنم تا برام دعایی بنویسن الان در مجموع بعد ۳ ماه ۶۰ میلیون از من پول گرفتن و من تازه فهمیدم این آقا با دوستم همدست بوده من باید چه کاری انجام بدم ؟

  • سلام دوست عزیز
   مطابق قانون (شخصی که مردم را از اتفاقات و یا حوادثی که غیر واقع هستند بترساند تا مال او را ببرد) کلاهبردار محسوب می‌شود. عمل انجام شده واجد عنوان مجرمانه کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال غیر می‌باشد و شما می‌توانید تحت این عنوان از ایشان شکایت نمایید.

  • سلام دوست عزیز
   تحت شرایطی شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری می‌توان انجام داد. افزون بر آن دعوای حقوقی مطالبه وجه نیز میسر است. شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر ورزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، حدود 6 ماه پیش خانمی خودش را بازرس بانک استاندارد نیویورک معرفی کرد، از طریق واتس اپ به من پیام داد که من وارث آقایی که در نیویورک زندگی میکردند شده ام، و ایشان در سال 2006 در اثر تصادف فوت نموده ، لذا بعد از پرس و جو در اینترنت و همچنین از وکلا، از ایشان نامهای دریافت کردم که مبلغ 2000000 دلار میباشد، به ارث رسیده است و برای هزینه انتقال آن از من مبلغ 17000 دلار دریافت نمودند . اما بعد از پرداخت نه از خانم خبری شد و نه از بانک . بعد از پرس و جو بیشتر مشخص شد که کلاهبرداری بوده است. حالا از وکیل محترم تقاضا دارم راهنمایی بفرمایید بنده به چه صورت میتوانم از ایشان شکایت کنم. متشکرم

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است. باید ابتدا به پلیس فتا مراجعه نمایید و سپس شکایت کیفری را مطرح کنید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص در امور کلاهبرداری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب دکتر مهری. بنده راشدی هستم پرونده اتهام کلاهبرداری یکی از دوستان رو اوردیم خدمت شما . 3 وکیل ما را نا امید کرده بود. کل خانواده رو خوشحال کردید بهترین وکیل و متخصص ترین هستین.

  • سلام دوست عزیز
   ممنون از حسن نظر شما، هر اقدامی انجام وظیفه و تعهد در قبال شما موکلین عزیز می‌باشد. از اینکه با اعتماد مجموعه وکلای مهر را انتخاب نمودید، بسیار سپاسگزاریم.

 • سلام خسته نباشید
  فردی در شهرداری بابت پروژه ساخت اپارتمان از من مبلغ ۷۰۰میلیون پول گرفت تا گزارشی که مهندس ناظر بابت تخلف داده بود رو کلا از پرونده حذف کنه و اینکار انجام نداد آیا من میتونم از ایشون به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در تحقق بزه (جرم) کلاهبرداری اولا باید توسل به وسایل متقلبانه باشد و ثانیا در این جرم مطابق قانون و نظریات اکثریت حقوقدانان ترک فعل (انجام ندادن عملی) راهی ندارد و تنها با فعل یا همان انجام دادن رفتار مادی و ملموسی امکانپذیر است. لازم به ذکر است جرم محقق شده توسط کارمند شهرداری دریافت رشوه است.

 • سلام وقت بخیر 
  ما هفته گذشته به جلسه ای در یکی از هتل های بزرگ تهران دعوت شدیم که تو این جلسه فردی سخن رانی انجام داد و گفت با دریافت ۱۰۰ میلیون در یک جلسه روح آدم ها رو به یک درجه آرامش تعالی می‌رسونه و این مبلغ بابت کمک به خانواده های بی بضاعت دریافت میکنه ما و خیلی از حضار این مبلغ پرداخت کردیم اما هیچ تغییری در خال و احوالتمون ندیدیم آیا ما می‌توانیم از این فرد شکایت کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، کلاهبرداری که از طریق تبلیغات عمومی و رسانه از قبیل تلویزیون و رادیو و روزنامه یا سخنرانی در مجامع باشد کلاهبرداری مشدد است، و فردی که این طریق مال دیگری را ببرد به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم میشود.

 • سلام لطفا راهنمایی کنید یه پیام اومد در مورد طلا و گنج و دستگاه طلا یاب . وسوسه شدم مبلغ 25 میلیون از من کلاهبرداری شد و سکه تقلبی گرفتم برای شکایت چیکار کنم کجا برم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در ابتدا میتوانید به پلیس فتا مراجعه نمایید و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت خود را در خصوص کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ثبت نمایید.

 • سلام وقت بخیر
  من هفته پیش پیام برام اومد که حساب شما میدود شده به دلیل نامه قضایی و لینک نامه بود من رو لینک زدم یک کد برام اومد کد و زدم واتساپ من هک شده و باهاش طلب پول شده
  آیا من میتونم شکایت کنم کجا مراجعه کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. این از مورد از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای میباشد. شما می‌توانید برای ثبت شکایت خود به دفاتر خدمات قضایی مراجعه فرمایید.

 • سلام من پسر داییم به جرم کلاهبرداری رایانه ای محکوم شده و تو روند اثبات و اینان اگر حالا نتونن ثابت کنن مجازاتش چیه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در تعیین مجازات برای کلاهبرداری رایانهای علاوه بر رد مال به صاحب آن مال، مرتکب به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میگردد. برای دریافت مشاوره با وکلای متخصص ما در زمینه کلاهبرداری رایانهای با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من میخواستم ماشین بگیرم به چند نفر سپردم شخصی معرفی کردن و ما رفتیم و دیدیم ماشین و خریدیم بعد دو ماه یه تصادف کوچیک کردم بردم تعمیرگاه گفتن اتاق ماشین مال خودش نیست چطوری میتونم شکایت کنم؟

  • سلام دوست عزیز
   شما برای شکایت از فرد کلاهبرداری که ماشین رو به شما فروخته، باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه فرمایید و یا به یک وکیل متخصص برای تنظیم شکواییه با هدف شکایت از فرد کلاهبردار مراجعه فرمایید. و از باب حقوقی هم در صورتی که خیارات اسقاط نشده باشد دادخواست مطالبه خسارت به استناد خیار عیب و یا تدلیس را مطرح کنید. و یا معامله را فسخ نمایید برای اطلاعات و مشاوره با وکلای متخصص ما در زمینه جرم کلاهبرداری با شماره 09120067669 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   بابت پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی قرارداد توسط وکیل متخصص این امر میباشد. چرا که معمولا بستگی به توافق طرفین و متن قرارداد از پیش تنظیم شده دارد. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب من از انگلیس سایت سما رو دنبال میکنم
  من سال ۹۵ پرونده ای در مورد فروش مال غیر در ایران داشتم و تبرعه شدم تو مرحله بدوی و در تجدید نظر مجدد رای شکست من میخوام اعاده دادرسی کنم و دنبال وکیلی هستم که در ایران اینکار انجام بدن به اسم دکتر مهری بر خوردم  چطور با دکتر مهری میتونم ارتباط بگیرم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید جهت هماهنگی جلسه مشاوره با آقای دکتر مهری با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، حدود 6 ماه پیش خانمی خودش را بازرس بانک استاندارد نیویورک معرفی کرد، از طریق واتس اپ به من پیام داد که من وارث آقایی که در نیویورک زندگی می‌کردند شده ام، و ایشان در سال 2006 در اثر تصادف فوت نموده ، لذا بعد از پرس و جو در اینترنت و همچنین از وکلا ،از ایشان نامه ای دریافت کردم که مبلغ 1900000دلار میباشد به ارث رسیده است و برای هزینه انتقال آن از من مبلغ 16000دلار دریافت نمودند . اما بعد از پرداخت نه از خانم خبری شد و نه از بانک . بعد از پرس و جو بیشتر مشخص شد که کلاهبرداری بوده است. حالا از وکیل محترم تقاضا دارم راهنمایی بفرمایید بنده به چه صورت می‌توانم از ایشان شکایت کنم. متشکرم

 • سلام سوالی داشتم من برام رای قطعی صادر شده سال ۱۴۰۰ و من زمان تجدید نظرم از دست دادم پرونده من کلاهبرداری در خصوص ارز آیا من با توجه به اینکه شاکی هستم امکان اعاده دادرسی دارم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. امکان اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای شاکی نیز وجود دارد. ولیکن مدارک و مستندات شما نیاز به بررسی توسط وکیل متخصص دارد. شما میتوانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من مادر خانمم یه ملکی رو خریدن بعدها ابلاغیه اومد که کلاهبرداری بوده طرف اصلا مالک نبوده فروخته و اون زمان مادر خانمم گفته بود که اینطرف مالک نیست و به این گفته وکالتنامه داره اگر مادرخانمم واقعا میدونسته طرف مالک نیست و خریده چی میشه

  • سلام وقت شما بخیر
   در کلاهبرداری اگر انتقال گیرنده در حین معامله از مالک نبودن شخص انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، قانون گذار آن را نیز معاون جرم می داند و مجازاتش، طبق قانون مجازات معاونت در جرم می باشد. برای رزرو مشاوره با بهترین وکلا با شماره تماس 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من از طریق یکی از دوستانم با شخصی اشنا شدم در صفحات مجازی بخاطر مسافت طولانی که نسبت بهم داشتیم حدود دو سه سالی باهم در ارتباط بودیم و یه مبالغی رو که درخواست میکردن من براشون زده بودم الان چند ماهی خطاشون خاموشه و هیچ دسترسی ندارم بهشون چه کاری میتونم انجام بدم

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه شهود یا مستندات واریزی داشته باشید موضوع قابل پیگیری و از جنبه کیفری هم چنانچه عناصر جرم کلاهبرداری وجود داشته باشه قابل طرح می باشد. برای مشاوره با تیم وکلای متخصص ما در این زمینه با شماره تماس 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید
  ما ماه قبل بابت ریجکتی ویزامون به یک موسسه مهاجرتی ۱۵۰ میلیون پول دادیم ولی دقیقا بعد از پرداخت متوجه شدیم این موسسه اصلا وجود قانونی نداره. من از یک موسسه مشاوره پرسیدم بهم گفتن شورا حل اختلاف اون جایی که موسسه بوده مراجعه کنم؟ ایا درست اینکار

  • سلام وقت شما بخیر
   شما باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نمایید یا از طریق وکیل این کار را انجام دهید.

 • سلام من یک کارگاه تولید میوه خشک و سبزی خشک و…  در کاشان دارم و هرساله قرارداد میبندم امسال ما من با یک مغازه دار درتهران قرار داد بستم تا حدود ۱۰۰ کیلو میوه خشک مخلوط و سبزی خشک بهشون بدم نمونه جنس دیده بودن اما به خاطر نوع رطوبت و تغییرهای هوای امسال کیفیت سبزی ها مثل پارسال نشد چون نمونه که دیده بودن مال پارسال بود. من حاضرم قرار دادم فسخ کنم اما  الان ایشون میخوان شکایت تحت عنوان کلاهبرداری کنن آیا واقعا امکان پذیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بعید به نظر میرسد جرم کلاهبرداری اثبات شود. ولیکن توصیه میشود حتما با وکیل متخصص امور قراردادها مشاوره داشته باشید. شما میتوانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر مجازات فردی که از طریق ارسال لینک نامعتبر پول فرد دیگه رو ببر چیه این آقا از من کلاهبرداری کرده ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق قانون ۳ تا ۷ سال حبس به اضافه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است. ولیکن در این خصوص نیاز به مشاوره با وکیل متخصص این امر میباشد. شما میتوانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب وکیل ماه قبل شخصی با یک سری تبلیغات سراغ ما اومدن و اعلام کردن که برای کارخانه شون میخوان اسپانسر جذب کنن و گفتن سود بازدهی بالایی داره ما سرمایه گذاری کردیم ولی این آقا پول مارک برداشتن و فرار کردن من به چه عنوان باید از ایشون شکایت کنم؟ ایا این مورد کلاهبرداری؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. هر کس خود را برخلاف واقع صاحب موقعیت و منصب نشان دهد و یا طوری وانمود کند که به دیگری القا شود وی صاحب تجارت یا شرکت یا کارخانجات است و از این طریق مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.

 • با سلام و وقت بخیر، بر اثر اشتباه خودم در یکی از سایتهای پیش بینی فوتبال شرکت کردم. ظرف مدت 3 ماه مبلغ 10میلیون تومان ضرر کردم. البته چند میلیون هم بر اثر کلاه برداری سایت در اختیارشون قرار دارد. می‌خواستم ببینم در صورت شکایت از سایت مبلغ مورد نظر برگشت داده می شود؟ آیامجازاتی دارد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   قطعاً عمل انجام شده عنوان کلاهبرداری دارد، و در صورت شکایت شما موضوع از طریق دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت محکومیت، مبالغ کلاهبرداری شده هم به صاحبان آنها مسترد خواهد شد. مجازات کلاهبرداری حسب مورد یک سال تا هفت سال زندان، رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت است. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور کلاهبرداری با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من یک ملکی در بنگاه معامله کردم و پیش پرداخت نقدی دادم حدودا ۶۰۰ میلیون و الان متوجه شدم صاحب معاملات املاک و فروشنده تبانی کرون و سند جعل کردن بابت اینکه فرد دیگه ای ملک قبل من خریده من تحت چه عنوانی میتونم از ایشون شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق قانون هر شخصی که با استفاده از سند مجعول (جعلی) و یا استفاده از اسناد تقلبی دیگر مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود. شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • […] کلاهبرداری جرمی است که در آن کلاهبردار با انجام اعمال (مانور) متقلبانه یا استفاده از وسایل متقلبانه و صوری (غیرواقعی) موجب فریب و اغفال افراد می‌شود و با استفاده از فریب و اغفال افراد، اموال آنها را می‌رباید. (می‌برد) […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.