قوانین شهرداری

ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

امروز با بررسی موضوع ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری همراه شما عزیزان هستیم. با توسعه و گسترش مراجع دولتی و حجم بالای پرونده‌های کاری آنها، ایجاب می نماید که بتوان به جهت انجام بهتر و سریعتر کارها اقدامات و اختیاراتی به آنها اعطا شود تا بتوانند در جهت ... ادامه مطلب